2nd Line Support Specialist

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Rosnąca polska firma, światowe narzędzie SaaS, 100% zespołu in-house, start-upowa atmosfera – brzmi dobrze? To czytaj dalej.

Jesteśmy firmą produktową rozwijającą własną aplikację SaaS służącą do budowania i utrzymywania relacji biznesowych dla klientów z całego świata. W ramach naszego zespołu Supportowego tworzymy nowy dział 2 linii wsparcia. Szukamy dwóch osób o analitycznym sposobie myślenia, które dobrze działają w zespole i potrafią samodzielnie zarządzać własną pracą.

Nie wymagamy od Ciebie odpisywania na tickety klientów – będziesz głównie pracować z Supporterami 1 linii, zespołem programistów i testerów rozwijającym naszą aplikację.

Cele działu:

– Tworzymy dział, który zastępuje dyżury programistów, tak, aby oni mogli się skupić na rozwoju oprogramowania, a nie wspieraniu systemu.
– Łączymy techniczne wsparcie apki z Supportem tak, aby klienci mogli dostawać szybciej pomoc w rozwiązywaniu swoich zgłoszeń. Tym samym będziemy szybciej obsługiwać case’y innych działów wspierających klientów.
– Zapewniamy dodatkowe wsparcie Testerów i pomagamy w testach aplikacji.

Growing Polish company, worl-class SaaS tool, 100% in-house team, start-up atmosphere – sounds good? Then read on.

We’re a product company developing our own SaaS app which helps in building and maintaining business relations for clients from all over the world. As part of our Support team we are building a new 2nd line Support branch. We’re looking for two people with analytical ways of thinking who work well in a team and can manage their work independently.

We don’t require you to respond to client’s tickets – you will be mostly working 1st line Support, as well as with Developers and Testers who actively work on developing our app.

Goals of the team:

– We’re creating a team who will supply for Developers shifts, so they can focus on developing the application, not supporting the system.
– We’re connecting technical app support with user support in such a way that our clients could get the help with solving their tickets even quicker. By doing that we’ll also be able to solve cases of other customer support teams faster.
– We provide additional help for Testers and help with application tests.

 • Pełny etat Full time
 • UoP Employment contract
 • Specjalista (Mid) Specialist (Mid)
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Analizowanie problemów zgłoszonych przez wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników
 • Wspieranie 1 linii Supportu w rozwiązywaniu złożonych problemów technicznych klientów i odpowiadaniu na pytania 1 linii Supportu przez Slack lub Intercom
 • Wspieranie zespołu Testerskiego w prowadzeniu testów nowych funkcji aplikacji
 • Bliska współpraca z zespołem Produktowym oraz Testerskim
 • You are great in effective communication, and in English as well
 • You are comfortable with your analytical and cause-and-effect thinking
 • You are good at dealing with difficult situations and enjoy finding solutions to complex problems
 • You know SQL and you navigate comfortably through databases

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Świetnie radzisz sobie w efektywnej komunikacji, także po angielsku
 • Czujesz się swobodnie w myśleniu analitycznym i przyczynowo-skutkowym
 • Dobrze radzisz sobie w trudnych sytuacjach i lubisz znajdować rozwiązania skomplikowanych problemów
 • Znasz SQL i komfortowo poruszasz się po bazach danych
 • Znasz Javę lub inne języki programowania (posiadasz umiejętność czytania i analizy kodu źródłowego)
 • Masz doświadczenie w pracy z REST API
 • Znasz Grayloga oraz Postmana (lub inne narzędzie umożliwiające komunikację z API)
 • Znasz protokoły poczty elektronicznej (SMTP, IMAP, MS Graph, itp.)
 • Jesteś absolwentem/ką uczelni technicznej lub kierunku technicznego
 • You know Java or other programming languages (you have the ability to read and analyze the source code)
 • You have experience working with REST API
 • you know Graylog and Postman and other tools enabling communication with API
 • You know the e-mail protocols (SMTP, IMAP, MS Graph, etc.)
 • *You are a graduate of a technical university or technical faculty

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ramach kontraktu B2B w ciągu roku na odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days for rest within the B2B contract during the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Zadanie rekrutacyjne Recruitment task

W kolejnym kroku poprosimy Cię o realizację kilku zadań technicznych. We'll ask you to complete a couple of tasks.

3

Drugie spotkanie Second meeting

W trakcie drugiego spotkania poznasz dyrektora działu, będziemy też chcieli omówić zadania. During our second meeting you'll meet Chief Customer Officer and we'll discuss your tasks.

4

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

5

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!