Senior Java Developer

12 500‐15 000 zł brutto / mies. (UoP)

15 000‐18 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

12 500‐15 000 zł gross / month (empl. contract)

15 000‐18 000 zł net (+ VAT) / month (B2B)

12 500‐15 000 zł brutto / mies. (UoP)

15 000‐18 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

12 500‐15 000 zł gross / month (empl. contract)

15 000‐18 000 zł net (+ VAT) / month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek przez małe i krótkie cykle wydawnicze.

Do naszego zespołu back-endowego szukamy wyjątkowej osoby z bogatą wiedzą techniczną, nastawionej na otwartą komunikację, która dobrze zgra się z naszymi zaangażowanymi i doświadczonymi programistami.

Ważne jest dla nas znalezienie osoby, która nie boi się wyrazić swojego zdania, podzielić swoim punktem widzenia i jest otwarta na udział w merytorycznej dyskusji.

Woodpecker.co is a web app which automates and personalizes email sending process. We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

For our back-end team, we are looking for an exceptional person with broad technical knowledge, oriented towards open communication, who will sync well with our engaged and experienced developers.

It’s very important for us to find a person who is not afraid to express their opinion, share their point of view and is open to participate in a substantive discussion.

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Starszy specjalista (Senior) Senior Specialist
 • Wrocław, ul. Krakowska 29D Wrocław, Krakowska 29D

Twoje zadania Your responsibilities

 • Analiza wymagań biznesowych
 • Aktywny udział w refinementach zespołowych
 • Projektowanie czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Naprawianie zgłaszanych błędów
 • Dzielenie się wiedzą i regularny udział w code review
 • Ścisła współpraca z Front-end Developerami i Testerami
 • Analysing business requirements
 • Active participation in team refinements
 • Designing and writing clean and scalable application code
 • Fixing reported bugs
 • Knowledge sharing and regular code review
 • Close cooperation with Front-end Developers and Testers

Oczekujemy
od ciebie
Our
requirements

 • 5 lat doświadczenia w Javie
 • 2 lata doświadczenia w co najmniej 8 wersji Javy (pracujemy z wersjami 8-15)
 • Chęć do dzielenia się wiedzą
 • Umiejętność negocjacji i proponowania optymalnych rozwiązań
 • Umiejętność pracy w zespole, otwarta i efektywna komunikacja w języku polskim
 • Proaktywne i samodzielne działanie
 • Pisanie czystego kodu i prowadzenie skalowalnych projektów
 • 5 years of experience in Java
 • 2 years of experience in at least 8th version of Java (we work with versions 8-15)
 • Willingness to share knowledge
 • Negotiation skills and ability to propose optimal solutions
 • Ability to work in a team, open and effective communication in Polish
 • Proactive and independent work
 • Writing clean code and running scalable projects

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Dofinansowanie relokacji

Jeśli mieszkasz poza Wrocławiem, wypłacimy ci jednorazowo 3 000 zł, aby wesprzeć cię w przeprowadzce.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partnership relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Rozmowa techniczna i live coding3. Technical meeting & live coding
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Wybór kandydata4. Choosing the candidate