Raporty okresowe

Raport kwartalny 1Q

22/05/2024, 1.5MB

Raport okresowy za I kwartał 2024

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości okresowy raport za I kwartał 2024.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
 2024-01-01 do 2024-03-31  2023-01-01 do 2023-03-31 2024-01-01 do 2024-03-31  2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 948 6 718 1 377 1 429
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 228 1 143 53 243
III. Zysk _strata_ brutto 192 1 066 44 227
IV. Zysk _strata_ netto 171 1 004 40 214
V. Aktywa razem 17 959 18 187 4 176 4 183
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 191 1 679 276 357
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 520 -1 047 -352 -223
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -280 -240 -65 -51
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -609 392 -141 83
X. Liczba akcji _w tys. szt._ 5 000 5 000 5 000 5 000
XI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,03 0,2 0,01 0,04

 

Czytaj więcej

Raport roczny ESPI

26/04/2024, 8.5MB

Raport roczny za rok 2023

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2023 rok.

tys. PLN tys. EUR
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 543 23 206 5 861 4 950
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 733 5 964 604 1 272
Zysk (strata) brutto 2 217 5 656 490 1 206
Zysk (strata) netto 2 090 5 229 462 1 115
Aktywa razem 18 187 15 636 4 183 3 334
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 317 7 702 1 174 1 643
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 254 -4 486 -1 38 -957
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1035 -904 -229 -193
Przepływy pieniężne netto, razem -1 972 2 312 -435 493
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 000 5 000 5 000 5 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./w EUR) 0,42 1,05 0,09 0,22

 

 

Czytaj więcej

Raport EBI 02/2024

14/02/2024, 0.7MB

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 19/2023

14/11/2023, 1.2MB

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 15/2023

14/08/2023, 0.7MB

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 11/2023

31/05/2023, 5.8MB

Raport roczny za rok 2022

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej

Raport EBI 10/2023

15/05/2023, 0.9MB

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 2/2023

14/02/2023, 1MB

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 11/2022

14/11/2022, 0.9MB

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 10/2022

16/08/2022, 1MB

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 6/2022

31/05/2022, 3.5MB

Raport roczny za rok 2021

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej

Raport EBI 5/2022

16/05/2022, 0.9MB

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

Raport EBI 3/2022

14/02/2022, 0.9MB

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej

Raport EBI 3/2021

15/11/2021, 0.9MB

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej