Informacje finansowe

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody ze sprzedaży (w tys.) 2 636 5 353 7 832 10 032 14 373 23 206 26 543
Razem koszty operacyjne (w tys.) 2 543 5 143 7 394 8 876 11 047 17 242 23 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (w tys.) 105 196 432 1 182 3 323 5 964 2 733
Zysk netto (w tys.) 65 173 345 975 2 735 5 229 2 090
EBITDA (w tys.) 93 247 502 1 159 3 741 7 628 5 311
Aktualna liczba akcji 5 000 000