Informacje finansowe

2017 2018 2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży 2,636 5,353 7,832 10,032 14,373
Razem koszty operacyjne 2,543 5,143 7,394 8,876 11,047
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 196 432 1,182 3,323
Zysk netto 65 173 345 975 2,735
EBITDA 93 247 502 1,159 3,741
Aktualna liczba akcji 5 000 000