Informacje finansowe

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży (w tys.) 2 636 5 353 7 832 10 032 14 373 23 206
Razem koszty operacyjne (w tys.) 2 543 5 143 7 394 8 876 11 047 17 512
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (w tys.) 105 196 432 1 182 3 323 5 627
Zysk netto (w tys.) 65 173 345 975 2 735 5 130
EBITDA (w tys.) 93 247 502 1 159 3 741 6 509
Aktualna liczba akcji 5 000 000