WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 21 czerwca 2024 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2024 r. z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Projekty Uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa