Strategia rozwoju

Plany rozwoju

  • Zwiększenie udziałów rynkowych – Zwiększenie skali działania oraz bazy klienckiej na dotychczasowych rynkach
  • Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji – Rozbudowa produktu o kolejne kanały komunikacji: telefon, social media
  • Dotarcie do nowych profesjonalistów – Pozyskiwanie użytkowników w nowych obszarach takich jak rekrutacja, marketing, PR
MRR – miesięcznie powtarzany przychód z abonamentu, ARR – rocznie powtarzany przychód z abonamentu

Przychody w tys. PLN

Źrodło: Emitent. Dane za lata 2021-2023 są danymi prognozowanymi. Istnieje ryzyko, że Spółka nie osiągnie wskazanych wartości danych finansowych.