Strategia rozwoju

Plany rozwoju

  • Zwiększenie udziałów rynkowych – Zwiększenie skali działania oraz bazy klienckiej na dotychczasowych rynkach
  • Rozwój produktów oraz tworzenie nowych rozwiązań dla użytkowników
  • Rozwój infrastruktury technologicznej
  • Dotarcie do nowych profesjonalistów poprzez wzmocnienie organizacji sprzedaży i marketingu w celu zwiększenia świadomości marki i dalszego rozszerzania bazy klientów

Strategia oparta jest na następujących kluczowych filarach:

  • przekonaniu o konieczności dostarczenia użytkownikom intuicyjnego w obsłudze i prostego w implementacji, ale zarazem zaawansowanego technologicznie i kompletnego produktu, który adresuje konkretną potrzebę klienta;
  • wykorzystaniu zaawansowanych autorskich algorytmów zapewniających produktom Spółki przewagę nad podobnymi rozwiązaniami konkurentów, w szczególności w zakresie wskaźników dostarczalności;
  • poszerzaniu portfolio produktowego poprzez tworzenie i dalszy rozwój funkcjonalności, w tym innowacyjnych produktów AI Video, Prospects oraz nowych funkcjonalności koncentrujących się na zwiększeniu wiarygodności (ang. rating) skrzynek mailowych klientów, uzupełniających istniejące rozwiązania Spółki, pokrywające coraz większy obszar procesu sprzedaży, które docelowo będą tworzyły w pełni rozwinięty i zdywersyfikowany ekosystem narzędzi wspierający wielokanałowe działania sprzedażowe; oraz
  • budowaniu i edukowaniu społeczności skupionej wokół obszaru komunikacji i automatyzacji sprzedaży.