Raporty bieżące

Raport ESPI 18/2023

21/09/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 września 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

– Kinga Tarczyńska, posiadająca 586 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 32,66% ogólnej liczby głosów na WZA i 11,73% głosów ogółem w Spółce.

– Maciej Cieśla, posiadający 1 109 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 61,75% ogólnej liczby głosów na WZA i 22,18% głosów ogółem w Spółce.

– Mateusz Tarczyński, posiadający 90 041 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na WZA i 1,8% głosów ogółem w Spółce.

Czytaj więcej.

Raport EBI 17/2023

20/09/2023, 16.4MB

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 20.09.2023 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 8) opublikowanego porządku obrad NWZA

 

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 września 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Zarząd Emitenta informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały nr 6, o której mowa w pkt. 8) opublikowanego porządku obrad NWZA tj. uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 17/2023

11/09/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w sierpniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w sierpniu 2023 roku wyniosła 521,1 tys. USD co oznacza wzrost o 17,80% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 16/2023

18/08/2023, 1.7MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20.09.2023 r.,

– treść proponowanych zmian w Statucie Spółki,

– projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

– wzór pełnomocnictwa,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: inne uregulowania

 

Czytaj więcej.

Raport EBI 16/2023

18/08/2023, 1.7MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

 

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20.09.2023 r.,

– treść proponowanych zmian w Statucie Spółki,

– projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

– wzór pełnomocnictwa,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 15/2023

10/08/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lipcu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lipcu 2023 roku wyniosła 514 tys. USD co oznacza wzrost o 24,71% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 14/2023

10/07/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w czerwcu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w czerwcu 2023 roku wyniosła 527 tys. USD co oznacza wzrost o 25,35% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 13/2023

27/06/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

– Kinga Tarczyńska, posiadająca 586 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 21,23% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 11,73% głosów ogółem w Spółce.

– Maciej Cieśla, posiadający 1 109 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,13% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 22,18% głosów ogółem w Spółce.

– TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED, posiadający 971 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 35,17% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 19,44% głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Czytaj więcej.

Raport EBI 14/2023

27/06/2023

Zatwierdzenie kooptacji członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałami nr 15 – 18 zatwierdziło kooptacje członków Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Kajetana Maćkowiaka, Pana Jakuba Cieśli, Pana Bartosza Lisa oraz Pana Macieja Pietronia.

 

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport EBI 13/2023

27/06/2023, 14.4MB

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2023 r.

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 12/2023

12/06/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w maju 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w maju 2023 roku wyniosła 553,1 tys. USD co oznacza wzrost o 28,3 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 11/2023

31/05/2023, 0.4MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2023 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,

projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

wzór pełnomocnictwa,

formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

Czytaj więcej.

Raport EBI 12/2023

31/05/2023, 0.4MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2023 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,

projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

wzór pełnomocnictwa,

formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 10/2023

10/05/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w kwietniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w kwietniu 2023 roku wyniosła 554,5 tys. USD co oznacza wzrost o 31,99 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 9/2023

28/04/2023, 0.7MB

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Macieja Pietronia w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Pan Maciej Pietroń będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Dodatkowe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 8/2023

20/04/2023

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Kajetana Maćkowiaka.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia dzisiejszego funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie art. 13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 9/2023

11/04/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w marcu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w marcu 2023 roku wyniosła 517,4 tys. USD co oznacza wzrost o 25,91 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 7/2023

07/04/2023, 0.2MB

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Bartosza Lisa w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Pan Bartosz Lis będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Emitent wskazuje, iż Pan Bartosz Lis ponownie dołącza do Rady Nadzorczej Emitenta, w której to składzie zasiadał do dnia 22 listopada 2022 roku.

Dodatkowe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 6/2023

07/04/2023

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Radosława Czyrko.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 6 kwietnia 2023 roku funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie art. 13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 5/2023

04/04/2023, 0.5MB

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2023 roku otrzymał od Rady Nadzorczej Emitenta informację, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

 1. powołania w skład Zarządu Spółki Pani Małgorzaty Sikory i powierzenia jej funkcji członka Zarządu Spółki, oraz
 2. powierzenia dotychczasowemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Cieśli funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta ww. zmiany weszły w życie z początkiem kwietnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Zarządu, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 

Czytaj więcej.

Raport ESPI 8/2023

21/03/2023, 0MB

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 marca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Macieja Cieślę – Członka Zarządu Emitenta.

Transakcje wykonane przez Pana Macieja Cieślę zostały przeprowadzone jako transakcje pakietowe (pozasesyjne).
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej.

Raport EBI 4/2023

14/03/2023

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2023 roku Spółka otrzymała informację o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki Pana Jakuba Cieśla w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki .

Pan Jakub Cieśla będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 7/2023

10/03/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lutym 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lutym 2023 roku wyniosła 520,4 tys. USD co oznacza wzrost o 25,54 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 3/2023

24/02/2023

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Artura Listwana.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 24 lutego 2023 roku funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie art. 13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 6/2023

22/02/2023, 0MB

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Artura Listwana – Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd wskazuje, iż transakcja Pana Artura Listwana została przeprowadzona jako transakcja pakietowa (pozasesyjna), a akcje zostały zbyte na rzecz funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 5/2023

22/02/2023, 0.1MB

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Panią Kingę Tarczyńską.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż otrzymane zawiadomienie związane jest ze zwolnieniem Pani Kingi Tarczyńskiej od obowiązku niezbywania akcji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2023 opublikowanym w dniu 17 lutego 2023 roku.

Transakcje, o których mowa w otrzymanym zawiadomieniu zostały przeprowadzone przez Panią Kingę Tarczyńską jako transakcje pakietowe (pozasesyjne), a przeniesienie akcji powodujące zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów zostało dokonane na rzecz funduszu / funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Czytaj więcej.

Raport ESPI 4/2023

17/02/2023

Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] w nawiązaniu do informacji dotyczących umów lock-up zawartych z częścią akcjonariuszy Spółki (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) informuje, iż w dniu 17 lutego 2023 roku zwolnił od obowiązku niezbywania akcji Panią Kingę Tarczyńską [dalej „Akcjonariusz”] w stosunku do 220.000 akcji Spółki, co do których ograniczenie do niezbywania akcji miało obowiązywać Akcjonariusza do dnia 14 marca 2023 roku [lock-up obowiązywał Akcjonariusza przez okres 18 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect].

Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji, związane jest z zamiarem zbycia wszystkich ww. akcji przez Akcjonariusza na rzecz funduszu / funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poza rynkiem NewConnect.

Spółka, mając na uwadze, iż ograniczenie do niezbywania ww. akcji dobiegało końca tj. miało przestać obowiązywać w dniu 14 marca 2023 roku, a zbycie akcji ma zostać dokonane na rzecz inwestora / inwestorów instytucjonalnych na warunkach cenowych nieodbiegających od obecnych warunków rynkowych – zdecydowała się wyrazić zgodę na zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji Spółki.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 3/2023

14/02/2023

Otrzymanie przez Emitenta pozytywnej interpretacji podatkowej dotyczącej ulgi IP BOX

Zarząd Woodpecker.co S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 13 lutego 2023 r. powziął informację o wydaniu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [Organ Skarbowy] pozytywnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku CIT [podatku dochodowego od osób prawnych], która potwierdza możliwość skorzystania przez Spółkę z tzw. ulgi IP BOX, czyli preferencyjnego 5% opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Zgodnie z otrzymaną interpretacją Organ Skarbowy stwierdził prawidłowość stanowiska Spółki zgodnie z którym działalność Emitenta w zakresie tworzenia, a także rozwijania oprogramowania komputerowego w subskrypcji, które oferowane jest za pośrednictwem Internetu w formie aplikacji web, spełnia przesłanki do uznania jej za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT.

Wobec powyższego Spółka będzie uprawniona do zastosowania preferencyjnej 5% stawki dochodu uzyskanego z kwalifikowanego IP za okres od 1 stycznia 2019 roku tj. za lata 2019-2022 oraz lata następne.

Ostateczne wyliczenie wartości ulgi podatkowej, którą będzie mógł zastosować Emitent, może wymagać od Spółki odrębnej, szczegółowej analizy w oparciu o otrzymaną interpretację.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w związku z tym, iż indywidualna interpretacja podatkowa Organu Skarbowego uprawniająca Spółkę do preferencyjnego opodatkowania dochodu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 2/2023

10/02/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w styczniu 2023 roku wyniosła 513 tys. USD co oznacza wzrost o 29,92 % rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 1/2023

18/01/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15.05.2023 r.
 • raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Postawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 1/2023

10/01/2023

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w grudniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w grudniu 2022 roku wyniosła 496,4 tys. USD co oznacza wzrost o 30,01% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 21/2022

12/12/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w listopadzie 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w listopadzie 2022 roku wyniosła 510,1 tys. USD co oznacza wzrost o 36,31% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 13/2022

06/12/2022, 0.8MB

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołała w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Kajetana Maćkowiaka.

Pan Kajetan Maćkowiak będzie sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej albo do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podjęłoby uchwały zatwierdzającej dokonanie niniejszej kooptacji.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport EBI 12/2022

23/11/2022

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Bartosza Lisa.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 22 listopada 2022 roku funkcjonuje w 4 osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki lub Radę Nadzorczą na podstawie §13 Statutu Spółki. O powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 20/2022

10/11/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w październiku 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w październiku 2022 roku wyniosła 481,2 tys. USD co oznacza wzrost o 30,08% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 19/2022

10/10/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) we wrześniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) we wrześniu 2022 roku wyniosła 463 tys. USD co oznacza wzrost o 26,5% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 18/2022

12/09/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w sierpniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w sierpniu 2022 roku wyniosła 442,4 tys. USD co oznacza wzrost o 34% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 17/2022

22/08/2022, 0MB

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Mateusza Tarczyńskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Czytaj więcej.

Raport ESPI 16/2022

10/08/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lipcu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lipcu 2022 roku wyniosła 412,5 tys. USD co oznacza wzrost o 32% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 15/2022

11/07/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w czerwcu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w czerwcu 2022 roku wyniosła 420,4 tys. USD co oznacza wzrost o 36,63% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 14/2022

28/06/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 • Kinga Tarczyńska, posiadająca 856 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,37% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 17,13% głosów ogółem w Spółce.
 • Maciej Cieśla, posiadający 1 148 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 35,33% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 22,96% głosów ogółem w Spółce.
 • TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED, posiadający 971 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 29,92% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 19,44% głosów ogółem w Spółce.Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Czytaj więcej.

Raport EBI 9/2022

28/06/2022, 0.1MB

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 13 postanowiło o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym Pani Anny Łapińskiej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 14 postanowiło o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Marcina Kuśmierza na okres do dnia upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport EBI 8/2022

28/06/2022, 3.9MB

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2022 r. wraz z informacją o odstąpieniu od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od rozpatrzenia:

 • pkt 18 porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu, oraz
 • pkt 19 porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 13/2022

10/06/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w maju 2022 roku.

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w maju 2022 roku wyniosła 431 tys. USD co oznacza wzrost o 44% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 7/2022

01/06/2022, 0.8MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport ESPI 12/2022

01/06/2022, 0.8MB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

Czytaj więcej.

Raport ESPI 11/2022

25/05/2022

Zawarcie umowy lock-up

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 maja 2022 roku podpisanej Umowy o czasowe wyłączenie zbywalności 33.493 akcji Spółki (“Umowa lock-up”) od Pani Izabeli Tarczyńskiej (dalej: Akcjonariuszka).

Umowa lock-up została zawarta pomiędzy Spółką a Akcjonariuszką i będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do 14 marca 2023 roku. Ograniczenie, o którym mowa w Umowie lock-up dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile Akcjonariuszka zapewni przystąpienie potencjalnego nabywcy do Umowy lock-up.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej.

Raport ESPI 10/2022

24/05/2022, 0MB

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu informacje o transakcjach otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od:

Pana Mateusza Tarczyńskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu,

Pani Izabeli Tarczyńskiej, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu – Panem Mateuszem Tarczyńskim.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Czytaj więcej.

Raport ESPI 9/2022

10/05/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w kwietniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w kwietniu 2022 roku wyniosła 420,1 tys. USD co oznacza wzrost o 35,5% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 8/2022

11/04/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w marcu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w marcu 2022 roku wyniosła 410,9 tys. USD, co oznacza wzrost o 37,95% rok do roku. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w marcu 2022 roku zostały podjęte decyzje, które miały wpływ na wysokość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) tj.:

 • decyzja o nieprzedłużaniu umów dla klientów mających swoją siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej
 • decyzja o czasowym, darmowym udostępnieniu aplikacji dla klientów z Ukrainy.

W ocenie zarządu Spółki, decyzje te miały negatywny wpływ na przychody Spółki w marcu 2022 roku. Wpływ ten szacowany jest na około 8 tys. USD, co odpowiada łącznemu poziomowi przychodów realizowanemu w Rosji i Ukrainie w lutym 2022 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej.

Raport ESPI 7/2022

21/03/2022, 0MB

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zbyciu akcji Spółki dokonanym przez pana Macieja Cieślę pełniącego funkcję członka Zarządu Spółki oraz Pana Artura Listwana pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Czytaj więcej

Raport ESPI 6/2022

21/03/2022, 0.5MB

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 marca 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu lub zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta od KFF SARL, Kingi Tarczyńskiej, Macieja Cieśli oraz Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited.
Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie

Czytaj więcej.

Raport ESPI 5/2022

17/03/2022

Zawarcie umowy lock-up

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 16 marca 2022 roku informuje o zawarciu w dniu 17 marca 2022 roku z osobą prawną niepowiązaną z Emitentem (dalej: Akcjonariusz) umowy o czasowe wyłączenie zbywalności 562.500 akcji („Umowa”).

Umowa będzie obowiązywała od dnia zaksięgowania akcji na rachunku maklerskim Akcjonariusza do dnia 14 września 2022 roku (co jest równe okresowi 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect).

Ograniczenie zbywania akcji dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie potencjalnego nabywcy do Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 4/2022

16/03/2022

Warunkowe zwolnienie Akcjonariuszy od obowiązku niezbywania akcji Spółki

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do informacji dotyczących zawartych umów lock-up z częścią akcjonariuszy Spółki (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) informuje, iż w dniu 16 marca 2022 roku Emitent zwolnił od obowiązku niezbywania akcji:

 • Panią Kingę Tarczyńską w stosunku do 203.500 akcji Spółki,
 • Pana Macieja Cieślę w stosunku do 104.000 akcji Spółki,
 • Pana Artura Listwana w stosunku do 5.000 akcji Spółki,
 • spółkę TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT Limited z siedzibą w Sliema w stosunku do 250.000 akcji Spółki,
  zwanymi dalej łącznie: „Akcjonariuszami”.

Zwolnienie Akcjonariuszy od obowiązku niezbywania ww. akcji, związane jest z zamiarem sprzedaży przez Akcjonariuszy akcji poza rynkiem NewConnect pod warunkiem, iż nabywcy zawrą ze Spółką odrębną umowę o czasowe wyłączenie zbywalności akcji do co najmniej 14 września 2022 roku (co będzie równe okresowi 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect).

Emitent poinformuje o nowych umowach lock-up, niezwłocznie po ich zawarciu w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej.

Raport ESPI 3/2022

10/03/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lutym 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lutym 2022 roku wyniosła 414 505,47 USD co oznacza wzrost o 54,33% rok do roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 2/2022

18/02/2022

Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2022 roku

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Emitenta (MRR – Monthly Recurring Revenue) w styczniu 2022 roku wyniosła 394 886,98 USD.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Emitenta wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu informacji o szacunkowych przychodach MRR po zakończeniu każdego miesiąca, niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później niż do końca miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który przekazywane będą informacje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej.

Raport EBI 4/2022

16/02/2022, 4.1MB

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji w dniu 15 lutego 2022 roku przez Sąd Rejestrowy zmiany art. 7 Statutu Emitenta.

Decyzję o zmianie art. 7 Statutu podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 stycznia 2022 roku uchwałą nr 3.

Dotychczasowe brzmienie Art. 7 Statutu Spółki:
– Brak –

Aktualne brzmienie:
„Art. 7. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana”.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Czytaj więcej.

Raport ESPI 1/2022

01/02/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 • Maciej Cieśla, posiadający 1 252 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 46,61 % ogólnej liczby głosów na NWZ i 25,04% głosów ogółem w Spółce.
 • TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED,  posiadający 1 221 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 45,49% ogólnej liczby głosów na NWZ i 24,44% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Czytaj więcej.

Raport EBI 2/2022

28/01/2022, 4.1MB

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28.01.2022 r.

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 stycznia 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Czytaj więcej.

Raport EBI 1/2022

26/01/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
 • raport roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej.

Raport EBI 4/2021

21/12/2021, 0.6MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 28.01.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Czytaj więcej.

Raport ESPI 2/2021

21/12/2021, 0.6MB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 28.01.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów oraz proponowaną zmianą Statutu Spółki,
 • projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Czytaj więcej.

Raport EBI 2/2021

15/09/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Czytaj więcej.

Raport EBI 1/2021

10/09/2021, 0.6MB

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej

Raport ESPI 1/2021

08/09/2021

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI emitenta Woodpecker.co S.A

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. (nazywana dalej Spółką”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji  “ESPI” informuje, że w dniu 9 sierpnia 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT ASO”. W związku z powyższym, Spółka z dniem 9 sierpnia 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Czytaj więcej