Tester

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

 

Chcesz mieć wpływ na to, co robisz?
Chcesz, aby Twoja praca była szybko weryfikowana przez rynek?
Chcesz aktywnie brać udział w rozwoju projektu i proponować najlepsze rozwiązania?
Chcesz pracować w firmie, która umożliwia dokładne zgłębianie tajników jej produktu?
Nie podoba Ci się częste przenoszenie od projektu do projektu?
Nie przełączaj zakładki.

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek dzięki małym i krótkim cyklom wydawniczym.

 

Do you want to have an impact?
Do you want your work to be verified by the market quickly?
Do you want to actively take part in project development and propose best solutions?
Do you want to work in a company, which enables exploring the secrets of its product?
You don’t like to be moved from project to project all the time?
Don’t change the tab.

Woodpecker.co is a web app which automates and personalizes email sending process. We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Specjalista (Mid) Specialist (Mid)
 • Praca hybrydowa (biuro: Wrocław, Krakowska 29D) Hybrid work (office: Wrocław, Krakowska 29D)

Twoje zadania Your responsibilities

 • Wdrażanie automatycznych testów oprogramowania
 • Analiza wymagań biznesowych, testowanie naszej aplikacji na potrzeby wdrażania nowych funkcjonalności i poprawek
 • Udział w spotkaniach Scrumowych i dyskusji rozwiązań
 • Proponowanie decyzji technicznych i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Optymalizacja testów, przygotowywanie scenariuszy testowych i dokumentacji technicznych
 • Implementing automated software tests
 • Analyzing business requirements, testing our app for the purpose of implementing new features and bug fixes
 • Participating in Scrum meetings and discussing solutions
 • Proposing techical solutions and discussing technical issues
 • Optimizing tests, preparing test scenarios and technical documentations

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Doświadczenia w tworzeniu i utrzymywaniu testów automatycznych
 • Podstawowej znajomości Javy
 • Umiejętności tworzenia scenariuszy testów automatycznych i manualnych
 • Dociekliwości i chęci do analizy działania systemu
 • Chęci do dzielenia się wiedzą
 • Proponowania optymalnych rozwiązań
 • Umiejętności pracy w zespole, otwartej i efektywnej komunikacji
 • Proaktywnego i samodzielnego działania
 • Experience in creating and maintaining automated tests
 • Basic Java knowledge
 • Ability to create automated and manual tests' scripts
 • Inquisitiveness and eagerness to analyse how our system works
 • Willingness to share knowledge
 • Proposing optimal solutions
 • Ability to work in a team, open and effective communication
 • Proactive and autonomous work

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Scrum
 • #Continuous delivery
 • #Code review
 • #Testy manualne (na razie)
 • #Scrum
 • #Continuous delivery
 • #Code review
 • #Manual tests (for now)
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Rozmowa techniczna3. Technical meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Wybór kandydata4. Choosing the candidate