Senior Java Developer

18 000 ‐ 25 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

18 000 ‐ 25 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

18 000 ‐ 25 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

18 000 ‐ 25 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Woodpecker pomaga firmom z całego świata skalować wyniki i przekształcać okazje w deale. Czy nie o to chodzi w każdym biznesie?
Rozwijamy się wraz z rozwojem każdego z naszych klientów (a mamy ich tysiące i wciąż witamy nowych!), czego efektem jest wprowadzanie innowacji, usprawnień i nowych pomysłów każdego dnia.
Podjęliśmy następną strategiczną inicjatywę w dostarczaniu wartości dla klientów, czym jest decyzja o budowie nowej aplikacji będącej uzupełnieniem obecnego produktu.
Jeżeli chcesz być świadkiem narodzin i wzrostu perspektywicznej aplikacji opartej na modelu SaaS – masz szansę jedną z niewielu, aby spróbować sprostać temu wyzwaniu 🙂

Kogo szukamy:

Szukamy wyjątkowej osoby z bogatą wiedzą techniczną, proaktywną i nastawioną na otwartą komunikację, która dobrze czuje się w środowisku startupowym.

Ważne jest dla nas znalezienie osoby, która nie boi się wyrazić swojego zdania, podzielić swoim punktem widzenia i komfortowo czuje się w procesie ciągłych zmian.

Woodpecker helps businesses scale results and turn contacts into deals. Isn’t that what every business is all about?

We grow with the growth of each of our clients (we have thousands of them and we are still welcoming new ones), which results in introducing innovations, improvements, and new ideas every day.

We have taken another strategic initiative in delivering value for customers, which is the decision to build a new application that complements the current product.
If you want to witness the birth and growth of a promising application based on the SaaS model – you have one of the few chances to try to meet this challenge 🙂

Who are we looking for:

We are looking for an exceptional person with extensive technical knowledge, proactive, open to communication, and who feels well in a startup environment.

It is important for us to find a person who is not afraid to express their opinion, share their point of view, and feel comfortable in the process of constant change.

 • Pełny etat Full time
 • B2B/ UoP B2B/ Employment contract
 • Starszy specjalista (Senior) Senior Specialist
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Uczestnictwo w spotkaniach i analiza wymagań biznesowych
 • Proponowanie decyzji technicznych
 • Projektowanie i pisanie czystego oraz skalowalnego kodu aplikacji
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Dbanie o dobre praktyki w zespole
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu i innymi stakeholderami
 • Participation in meetings and analysis of business requirements
 • Proposing technical decisions
 • Designing and writing clean and scalable application code
 • Solving technical issues
 • Taking care of good practices in the team
 • Collaboration with other team members and other stakeholders

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Min. 7 lat pracy z Javą
 • Min. 1 rok doświadczenia w wykorzystaniu Java 11
 • Znajomości Hibernate, Spring, Maven, PostgreSQL
 • Proaktywnego i samodzielnego działania w środowisku startupowym
 • Proponowania optymalnych rozwiązań
 • Pracy w zespole, otwartej i efektywnej komunikacji
 • Chęci do dzielenia się wiedzą
 • Poczucia odpowiedzialności za powierzony obszar
 • Komunikatywnej znajomości języka polskiego i angielskiego
 • At least 7-year experience in Java
 • At least 1-year experience in using Java 11
 • Knowledge of Hibernate, Spring, Maven, PostgreSQL
 • Proactive and independent operation in a startup environment
 • Proposing optimal solutions
 • Ability to work in a team, open and effective communication
 • Eager to share knowledge
 • A sense of responsibility for the entrusted area
 • Communicative knowledge of Polish and English

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Praca zdalna lub dofinansowanie relokacji

Możesz wybrać pracę zdalną lub skorzystać z 3 000 zł dofinansowania jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę do Wrocławia.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Remote work or relocation package

You can work remotely or take advantage of a 3 000 PLN bonus if you decide to move to Wrocław.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna i live coding Technical meetng and live coding

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące Javy, analiza kodu źródłowego i sesja live coding. During the second meeting we'll ask you Java-themed questions, ask you to analyze source code and take part in live coding.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

AplikujApply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!