Lead Back-end (Java) Developer

20 000‐27 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

20 000‐24 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

20 000‐27 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

20 000‐24 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Rola w firmie produktowej, krótkie cykle wydawnicze, wpływ co i jak jest robione oraz współdecydowanie o tym jak implementuje się rzeczy – brzmi jak coś dla Ciebie?
Jesteśmy polską firmą produktową działającą w modelu SaaS i szukamy Lead Developera do jednego z zespołów Back-end.
Zależy nam na doświadczonej, proaktywnej osobie, która będzie rozumiała i łączyła wymagania biznesowe z technicznymi możliwościami i potrzebami zespołu developerskiego. Jako Tech Lead będziesz mieć ostateczny głos w akceptacji kodów Twojej grupy i Ty będziesz wydawać je na produkcję. Zależy nam na utrzymaniu wysokiej jakości kodu, więc Twoja rola będzie się wiązała z dużą samodzielnością i odpowiedzialnością.

Co robimy?

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek przez małe i krótkie cykle wydawnicze.

Work in a product company, short development cycles, you have influence on what you do and how you do it, you co-decide on how things are implemented – sounds interesting? Come on in.

We’re one of very few product companies in Poland developing SaaS and we’re looking for a Lead Dev for our Back-end team.

We’re not looking for anyone, try and see if you can make it 😉

To our Back-end team we’re looking for an experienced and proactive person who can support one of our 4 Back-end teams. As a Lead, you will have a final voice in accepting codes of your group and you’ll be the one releasing them on production. We are motivated to maintain high quality of our code so your role will mean a huge dose of independence, as well as responsibility.

What we do:

Woodpecker.co is a web app which helps to build and maintain business relations (by automating and personalizing email sending process). We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

 • Pełny etat Full time
 • B2B/ UoP B2B/ Employment contract
 • Starszy specjalista (Senior) Senior Specialist
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • *Do 50% development:
 • Analiza wymagań biznesowych
 • Projektowanie oraz implementacja czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Ścisła współpraca z Product Ownerami, Designerami, Front-end Developerami i Testerami
 • *10-20% techniczne wsparcie zespołu:
 • Przegląd i akceptacja kodu,
 • Dbanie o dobre praktyki w zespole, wsparcie merytoryczne zespołu
 • Proponowanie decyzji technicznych
 • *20-30% organizacja pracy zespołu:
 • Przygotowanie i prowadzenie refinementów zespołowych
 • Definiowanie zadań
 • 10% merge i wydawanie kodu na produkcję
 • 70% development:
 • Analysing business requirements
 • Designing and implementing clean and scalable application code
 • Close cooperation with Front-end Developers and Testers
 • 30% team support:
 • Running team refinements
 • Regular code review and acceptance
 • Merge and release on production
 • Maintaining good practices and providing substantive help for the team
 • Proposing technical solutions
 • Solving technical issues

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Min. 7 lat pracy z Javą
 • Min. roku pracy na stanowisku Seniorskim
 • Min. 2 lat doświadczenia w wykorzystaniu Javy 8+
 • Umiejętności pisania czystego kodu i prowadzenia skalowalnych projektów
 • Umiejętności negocjacji i proponowania optymalnych rozwiązań
 • Pracy w zespole, otwartej i efektywnej komunikacji
 • Chęci do dzielenia się wiedzą
 • Proaktywnego i samodzielnego działania
 • Komunikatywnej znajomości języka polskiego
 • At least 7-year experience in Java
 • At least 1-year experience on the Senior position
 • At least 2-year experience with Java 8+
 • Willingness to share knowledge
 • Proposing optimal solutions
 • Ability to work in a team, open and effective communication
 • Proactive and independent work
 • Fluent written and spoken Polish

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Hibernate
 • #PostgreSQL
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Continuous delivery
 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Hibernate
 • #PostgreSQL
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Continuous delivery
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Praca zdalna lub dofinansowanie relokacji

Możesz wybrać pracę zdalną lub skorzystać z 3 000 zł dofinansowania jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę do Wrocławia.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Remote work or relocation package

You can work remotely or take advantage of a 3 000 PLN bonus if you decide to move to Wrocław.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna i live coding Technical meetng and live coding

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące Javy, analiza kodu źródłowego i sesja live coding. During the second meeting we'll ask you Java-themed questions, ask you to analyze source code and take part in live coding.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

AplikujApply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!