Business Growth Specialist

5 000-6 500 zł brutto/mies. (UoP)

5 000-6 500 zł gross/month (empl. contract)

5 000-6 500 zł brutto/mies. (UoP)

5 000-6 500 zł gross/month (empl. contract)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Masz doświadczenie w pracy w sprzedaży i czujesz, że dobrze sobie w niej radzisz?
Chcesz mieć udział w rozwijaniu międzynarodowej firmy SaaS?
Nie przełączaj zakładki! 🙂

Jesteśmy zespołem z własną aplikację webową służącą do budowania i utrzymywania relacji biznesowych, której codziennie używają tysiące klientów z całego świata.

Do naszego zespołu Sprzedaży szukamy osoby doświadczonej w cold mailingu/ callingu, która pomoże nam w w poszukiwaniu i nawiązywaniu relacji z potencjalnymi użytkownikami naszej aplikacji. Zależy nam na znalezieniu charyzmatycznego sprzedawcy z żyłką analityczną, który potrafi i lubi współpracować z innymi, logicznie formułuje myśli i jest otwarty na feedback.

Do you have experience in working in sales and you feel like you’re good at it?
Do you want to contribute to developing an international SaaS business?
Don’t close this tab! 🙂

We’re a team with our own web app used to build and maintain business relations by thousands of clients from all over the world everyday.

For our Sales team, we are looking for a person experienced in cold emailing/ cold calling who will help us seek and connect with potential users of our app. We seek to find a charismatic salesperson with an analytical mind, who can work with others (and likes that too), formulates their thoughts logically and is open to feedback.

 • Pełny etat Full time
 • UoP Employment contract
 • Specjalista (Mid) Specialist (Mid)
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Twoje zadania Your responsibilities

 • Kontakt z nowymi potencjalnymi użytkownikami aplikacji:
 • Prospektowanie i nawiązywanie relacji (email, social media),
 • Budowanie i utrzymywanie relacji (email, social media, Zoom),
 • Wsparcie, doradztwo, edukacja,
 • Prowadzenie demo aplikacji;
 • Regularne aktualizacje relacji sprzedażowych w CRM,
 • Śledzenia zmian w aplikacji i bieżące zapoznawanie się z nowymi funkcjami,
 • Aktywny udział w doskonaleniu procesu sprzedażowego,
 • Udział i zaangażowanie w szkolenie ze sprzedaży w branży SaaS
 • Contact with potential new app users:
 • Prospecting and making connections (email, social media),
 • Building and maintaining relationships (chat, email, social media, Zoom),
 • Supporting, advising, educating,
 • Conducting app demos;
 • Regularly updating sales relation status in the CRM,
 • Monitoring changes in the app and being up to date with new functions,
 • Active participation in improving the sales process,
 • Participation and engagement in SaaS sales training

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Masz min. 2-letnie doświadczenie w sprzedaży outboundowej (cold mailing/ cold calling)
 • Potrafisz płynnie prowadzić komunikację w języku angielskim (pisemnie i werbalnie)
 • Nie są Ci obce narzędzia sales automation, lead generation, lead engagement, CRM
 • Entuzjastycznie podchodzisz do zmian, szybko odnajdujesz się w nowych sytuacjach
 • Pracujesz systematycznie i dobrze organizujesz swoje zadania
 • Działasz proaktywnie i odpowiedzialnie traktujesz swoją pracę
 • Lubisz ludzi i łatwo nawiązujesz nowe kontakty
 • Logicznie formułujesz myśli i prezentujesz esencję swojej wypowiedzi
 • Potrafisz aktywnie słuchać i przyjmować feedback
 • *Masz doświadczenie w pracy w firmie o modelu SaaS
 • *Masz doświadczenie w pracy z naszym narzędziem (Woodpecker.co)
 • You have at least 2-year experience in outbound sales (cold mailing/ cold calling)
 • You can conduct fluent communication in English (both written and spoken)
 • You’re no stranger to sales automation, lead generation, lead engagement, CRM tools
 • You react to changes enthusiastically and quickly find your way in new situations
 • You work systematically and organize your work well
 • You act proactively and treat your work responsibly
 • You like people and make new contacts easily
 • You formulate your thoughts logically and present the essence of your speech clearly
 • You're an active listener who is open to feedback
 • *You worked in a SaaS company before
 • *You’ve used our tool previously (Woodpecker.co)

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Zadanie rekrutacyjne3. Recruitment task
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Omówienie zadania4. Task review
image for recruitment in Woodpecker, step 5
5. Wybór kandydata5. Choosing the candidate