Customer Support Specialist

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

 

Jesteśmy firmą produktową rozwijającą własną aplikację webową dla klientów z całego świata. Do naszego działu Supportowego szukamy zaangażowanej i samodzielnej osoby, która wspomoże nasz zespół.

Zależy nam na znalezieniu osoby, która ma zapał do pracy w spółce technicznej działającej w modelu SaaS. Mile widziane jest też wcześniejsze doświadczenie w dziale obsługi klienta w firmie z branży SaaS.

 

 

We’re a a product company developing our own web app for clients from all over the world. We are looking for a dedicated and a self-guided person who will strenghthen our Support team.

We’d love to find a person who is motivated to work in a SaaS tech company. Previous experience working in customer support teams in SaaS companies is very welcome.

 

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Młodszy specjalista/ Specjalista Junior Specialist/ Specialist (Mid)
 • Wrocław, ul. Krakowska 29D Wrocław, Krakowska 29D

Twoje zadania Your responsibilities

 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów klientów drogą mailową i przez chat
 • Edukacja klientów na temat feature’ów i produktu Spółki
 • Praca projektowa związana z procesami około-Supportowymi
 • Prowadzenie rozmów feedbackowych z wybranymi klientami
 • Przeprowadzanie konsultacji, rozmowy doradcze z wybranymi klientami
 • Bliska współpraca z zespołem Produktowym
 • Solving our clients' comprehensive problems through email and chat
 • Educating our clients about our product and its features
 • Support-related project work
 • Conducting feedback calls with selected clients
 • Providing consultation to selected clients
 • Close cooperation with the Product team

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Świetnie komunikujesz się w języku angielskim
 • Szybko się uczysz
 • Potrafisz łączyć pracę w zespole z samodzielnym działaniem
 • Bierzesz odpowiedzialność za realizowane zadania
 • Wiesz jak efektywnie organizować i planować swoją pracę
 • Potrafisz cierpliwie wyjaśnić coś nawet najbardziej wymagającemu odbiorcy
 • Masz doświadczenie w pracy z narzędziami takimi jak: Slack, Google Docs, LiveChat, toolami Helpdeskowymi
 • Jesteś osobą otwartą na pracę w późnych godzinach (zmiany rotacyjne w godzinach 8:00 - 00:00)
 • You can effectively and fluently communicate in English
 • You learn fast
 • You work great in a team and independently as well
 • You take responsibility for your work
 • You can plan and organize your work effectively
 • You can patiently explain anything to even most demanding recipients
 • You have experience with tools such as: Slack, Google Docs, LiveChat, Helpdesk tools
 • You are open to work in later hours (rotating shifts between 8 a.m. and midnight)

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Zadanie rekrutacyjne3. Recruitment task
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Wybór kandydata4. Choosing the candidate