Raporty bieżące

Raport EBI 2/2021

15/09/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 1/2021

10/09/2021, 0.6MB

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz zestawienie

Raport ESPI 1/2021

09/08/2021

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI emitenta Woodpecker.co S.A

Zarząd Spółki Woodpecker.co S.A. (nazywana dalej Spółką”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji  “ESPI” informuje, że w dniu 9 sierpnia 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT ASO”. W związku z powyższym, Spółka z dniem 9 sierpnia 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.