Woodpecker.co z dynamiką przychodów na poziomie 65% rok do roku i rekordowym zyskiem

Wrocław, 16 sierpnia 2022 r.

Woodpecker.co, technologiczna spółka działająca w modelu SaaS, w drugim kwartale 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 5 428 tys. zł. Oznacza to wzrost o 12% w stosunku do poprzedniego kwartału i niemal o 65% w skali roku.

Rekordowy zysk netto

W drugim kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła rekordowy zysk netto, którego wartość wyniosła 1 129 tys. zł. Oznacza to ponad 120% wzrostu w porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 roku. Pierwsze półrocze zakończyło się zyskiem netto na poziomie 2 080 tys. zł.

Rekordowe kwartalne przychody oraz zysk netto zdecydowanie nas cieszą, ponieważ dają przestrzeń do dodatkowych inwestycji rozwojowych, które pozwolą nam dalej budować wartość dla naszych klientów – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes Woodpecker.co.

Konsekwentne wzrosty w przychodach udziału planu Agency

Z kwartału na kwartał Woodpecker.co obserwuje wzrost zainteresowania usługami wśród klientów agencyjnych. Plan Agency odpowiada już za 36,53% przychodów Spółki wobec 29,59% rok wcześniej. Jest to najbardziej efektywny rodzaj abonamentu pod względem przychodów.

Jesteśmy uznawani za jedno z najlepszych narzędzi dla dużych klientów. To dla nas bardzo ważne. Takie zaufanie ze strony agencji motywuje nas do tego, żeby kłaść jeszcze większy nacisk na udoskonalanie technologii i produktu – dodaje Mateusz Tarczyński.

Najlepszy kwartał w akwizycji klientów od IPO

Jedną z przyczyn wzrostu wyników Spółki jest rosnąca liczba klientów. Jest to efekt dużej ilości rozpoczętych okresów próbnych oraz uruchomionych przez spółkę kampanii marketingowych, których celem było zaznajomienie użytkowników pakietów Basic z prowadzeniem równoległych kampanii przy wykorzystaniu wielu skrzynek. Spółka ocenia, że dzięki temu w drugim kwartale 2022 roku osiągnęła najlepszy wynik netto w akwizycji klientów od momentu oferty publicznej (uwzględniając churn).

Rezultaty tych działań są również widoczne w udziale planu Basic w wynikach Spółki. W drugim kwartale bieżącego roku plan Basic odpowiadał za 8,59% przychodów wobec 5% rok wcześniej. Woodpecker.co ocenia, że zwiększająca się baza klientów powinna być również widoczna w wynikach finansowych w najbliższych kwartałach.

Przychody MRR urosły prawie o 40%

W całym kwartale (kwiecień – czerwiec 2022 r.) MRR (Monthly Recurring Revenue) w USD wyniósł 1 272 tys., co daje wzrost o prawie 40% w stosunku do drugiego kwartału 2021 roku. W czerwcu 2022 roku MRR wyniósł 420,5 tys. USD.

Europejscy klienci rosną w siłę

W drugim kwartale 2022 roku z rozwiązania Spółki korzystały przedsiębiorstwa z 90 krajów. Największy udział w przychodach stanowili klienci z USA (43,26%), Polski (10,76%), Wielkiej Brytanii (9,6%) oraz Niemiec 7,95%. Największy wzrost sprzedaży (+50%) Spółka odnotowała na rynku niemieckim.

Pomimo zwiększania zespołu i presji na wynagrodzenia w sektorze IT, Spółka poprawiła marże w stosunku rocznym. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 29,34% wobec 22,08% rok wcześniej.

Webinar inwestorski

24 sierpnia 2022 roku o godzinie 11.00 odbędzie się webinar inwestorski, w trakcie którego prezes spółki Mateusz Tarczyński przedstawi wyniki za drugi kwartał 2022 roku. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Rejestracja dostępna jest na stronie Spółki.

Kontakt dla mediów:
[email protected]