Przychody spółki Woodpecker.co w I kwartale 2022 roku wzrosły o ponad 64%, a zysk netto o 78%

Wrocław, 16 maja 2022 r.

Woodpecker.co, spółka technologiczna działająca w modelu SaaS, zaliczyła kolejny okres dynamicznych wzrostów. Kwartalne przychody ze sprzedaży wyniosły 4 837 tys. zł i wzrosły o 64,77% w porównaniu z poprzednim rokiem oraz o 22,33% w stosunku do poprzedniego kwartału. Zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 951 tys. zł, co było rezultatem lepszym o 78% wobec pierwszego kwartału roku 2021.

Wzrost ARPA o 35%

Dynamika wyników została osiągnięta dzięki zwiększającej się bazie klientów, jak również wzrastającym ARPA (Average Revenue per Account – średni przychód na klienta, liczony na podstawie przychodu MRR, bez uwzględnienia rozliczenia przychodów w czasie).

ARPA w I kwartale 2022 roku osiągnęła 119 USD wobec 88 USD w porównywalnym okresie roku 2021 oraz wobec 117 USD w kwartale poprzedzającym analizowany okres. Tak wysoka dynamika tego wskaźnika to w dalszym ciągu efekt zmiany struktury przychodów z abonamentów.

– Obserwujemy dalszy wzrost udziału w przychodach z planu Agency, czyli specjalnego rozwiązania przygotowanego dla agencji. Planujemy wdrożyć kilka nowych rozwiązań dla tej grupy klientów, aby jeszcze bardziej ułatwić im pracę. To pokazuje, iż nasza aplikacja jest wiodącym rozwiązaniem dla tych odbiorców – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes Woodpecker.co.

W I kwartale 2022 roku udział klientów korzystających z planu Agency wyniósł 35,05% wobec 25,66% rok wcześniej.

MRR (Monthly Recurring Revenue) rośnie ponad 50%

W całym kwartale (styczeń – marzec 2022 r.) MRR w USD wyniósł 1 220 tys., co daje wzrost o ponad 50% w stosunku do I kwartału 2021 roku. W marcu MRR 2022 roku wyniósł 410,9 tys. USD.

Dywersyfikacja klientów i branż

W I kwartale 2022 roku z rozwiązania Spółki korzystały przedsiębiorstwa z 90 krajów. Największy udział w przychodach stanowili klienci z USA (44,61%), Polski (10,66%), Wielkiej Brytanii (9,4%) oraz Niemiec 7,01%.

– Z aplikacji Woodpecker korzystają klienci z wielu krajów i różnych branż. Daje nam to stabilizację i możliwość elastycznego reagowania nawet w przypadku tak znaczących zdarzeń jak pandemia czy wojna w kraju sąsiedzkim – dodaje Mateusz Tarczyński.

Pomimo presji na wynagrodzenia w sektorze IT, Spółka poprawiła marże w stosunku rocznym. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 29,34% wobec 24,64% rok wcześniej.