Akcjonariat

AkcjonariuszeLiczba akcjiUdział %
Mateusz Tarczyński120 5002,41%
Maciej Cieśla1 252 00025,04%
Kinga Tarczyńska1 060 08321,20%
Tar Heel Capital Pathfinder1 221 89724,44%
Pozostali**1 345 52026,91%
RAZEM5 000 000100%

* Informacja dotyczy przyszłych danych po sprzedaży Akcji.
** Akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji i głosów z wyłączeniem Mateusza Tarczyńskiego.