Woodpecker.co zwiększył kwartalne przychody o 38,88% i zysk netto o 12,94%

Wrocław, 16 maja 2023 r.

Woodpecker.co, technologiczna spółka działająca w modelu SaaS, w pierwszym kwartale
2023 roku osiągnęła przychody w wysokości 6 718 tys. zł notując wzrost o 38,88% w
porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Kwartalny zysk netto spółki
wzrósł o 12,94% rok do roku i wyniósł 1 074 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2023 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 6,7
mln zł. Oznacza to wzrost o 38,88% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.
Przełożyło się to na 1,07 mln zł zysku netto, który był wyższy o 12,94% rok do roku. Przychody
w ujęciu MRR (Monthly Recurring Revenue) w każdym miesiącu kwartału przekroczyły
poziom 500 tys. USD.

Woodpecker.co z trzema produktami

Wprowadziliśmy do naszej oferty nowe produkty. Strategia inwestowania w innowacje i rozbudowę asortymentu jest kluczowa dla naszego rozwoju. Stopniowo przeobrażamy naszą firmę w podmiot wieloproduktowy. – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes Woodpecker.co.

*Przychody MRR (Monthly Recurring Revenue), bez uwzględnienia
rozliczenia przychodów w czasie.

Woodpecker.co po raz pierwszy przedstawił wyniki sprzedażowe w podziale na trzy obecnie oferowane produkty. Szersza oferta pozwala na lepszą segmentację i dostosowanie jej do różnych grup klientów, na czym korzysta zarówno firma, jak i jej klienci. Największy przychód przyniósł plan Cold Email, który był odpowiedzialny za 61,74% przychodów Spółki. Agency zapewnił 35,69% przychodów, a najnowszy Sales Assistant 2,56%.

Rekordowy kwartał w pozyskiwaniu nowych klientów

W ostatnim kwartale działania marketingowe Spółki były nastawione na pozyskiwanie nowych klientów, co przyniosło zamierzony efekt. Pierwszy kwartał 2023 okazał się pod tym względem rekordowy – spółka pozyskała w nim więcej użytkowników niż w jakimkolwiek innym okresie kwartalnym w historii. W efekcie liczba płacących użytkowników przekroczyła 4,5 tys. i
obejmuje klientów ze 101 krajów.

Jestem przekonany, że nie byłoby tylu nowych użytkowników, gdyby nie nasze nieustanne dążenie do dostarczania wartości dla naszych klientów. Każdego dnia staramy się zrozumieć i spełnić ich oczekiwania, co przekłada się na budowanie trwałych i wartościowych relacji – dodaje Mateusz Tarczyński.

Integracje przyspieszają rozwój

Spółka kontynuuje też uruchamianie nowych integracji systemowych, które zawsze przynosiły wzrost liczby klientów. Kolejną po Pipedrive platformą, która została zintegrowana z Woodpecker, jest drugi znany CRM (system do zarządzania relacji z klientami), czyli Zoho.

W pierwszym kwartale 2023 aplikacja Woodpecker została także zintegrowana z systemem OpenAI, który umożliwia wygenerowanie treści maila z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ułatwia to rozpoczęcie prac nad kampanią i przyspiesza wejście do środowiska Woodpeckera. Z integracji tej mogą korzystać wszyscy klienci korzystający z każdego z trzech produktów.

Chcemy być liderem w dziedzinie automatyzacji sprzedaży w segmencie małych i średnich firm, dlatego kluczowe jest ułatwianie codziennej pracy użytkownikom na wielu płaszczyznach – zakończył Tarczyński.

Kontakt dla mediów:
[email protected]