UX/UI Designer

9 000-10 500 zł brutto/ mies (UoP)

11 000 – 13 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

9 000-10 500 zł brutto/ mies (UoP)

11 000 – 13 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

9 000-10 500 zł brutto/ mies (UoP)

11 000 – 13 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

9 000-10 500 zł brutto/ mies (UoP)

11 000 – 13 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Jeśli szukasz monotonnej pracy i skakania po analogicznych projektach w smutnej atmosferze – to nie jest praca dla Ciebie.
U nas dostaniesz mocny głos w rozwoju designu aplikacji, udział w rozwoju produktu i świetny stały zespół.

Jesteśmy zespołem rozwijającym własną aplikację webową dla klientów z całego świata. Lubimy swoje towarzystwo i mocno dbamy o przyjazną, start-upową atmosferę w naszej firmie. Troszczymy się o nasz produkt i realizujemy projekty wyłącznie z nim związane (dobrze rozumiesz, nie robimy customów).

Do naszego zespołu designerskiego szukamy proaktywnej i kreatywnej osoby, która świetnie zna zasady UX i z lekkością jest w stanie generować praktyczne, innowacyjne i funkcjonalne pomysły. Zależy nam na znalezieniu komunikatywnej osoby, która potrafi i lubi współpracować z innymi, jest otwarta na feedback i nie boi się przyznać do błędu.

Twoim wyzwaniem będzie umiejętne łączenie celów biznesowych firmy z możliwościami technicznymi i potrzebami naszych użytkowników na prostych i intuicyjnych widokach.

If you’re looking for monotonous work and jumping among the same projects in a gloomy atmosphere – this is not a job for you.
Here, you will get a strong voice and influence on the app design, participate in product development with a great and solid team.

We’re a team with our own web app used by thousands of clients from all over the world everyday. We enjoy each other’s company and we do our best to maintain a friendly, start-up atmosphere. We care about the product we are developing and we only conduct projects connected with it (yes, you understood well – we do not do customs).

For our Design team, we are looking for a proactive and creative person who knows UX rules very well and is able to easily generate practical, innovative and functional ideas. We are motivated to find a communicative person who can and enjoys working with others, is open for feedback and is not afraid to admit their mistakes.

Your main challenge will be to skillfully connect Woodpecker’s business goals with technical possibilities and the needs of our users on simple and intuitive views.

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Starszy specjalista (Senior) Senior Specialist
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Projektowanie i udoskonalanie interfejsów użytkownika aplikacji webowej
 • Tworzenie intuicyjnych i prostych makiet lo-fi oraz klikalnych makiet hi-fi
 • Bieżące monitorowanie ścieżek użytkowników w aplikacji
 • Prowadzenie testów gotowych rozwiązań z użytkownikami wewnętrznymi i klientami
 • Stały research rozwiązań konkurencji i śledzenie aktualnych trendów UX
 • Współtworzenie strategii designerskiej firmy
 • Proponowanie nowych praktyk i wnoszenie świeżego podejścia przy dopasowaniu do wewnętrznych zasad i wartości projektowych
 • Dbanie o dobre praktyki w zespole, wsparcie merytoryczne zespołu
 • Ścisła współpraca z programistami, Product Ownerką i Dyrektor Kreatywną
 • Designing and improving web app user interface
 • Creating intuitive and simple lo-fi mockups and usable hi-fi mockups
 • Ongoing monitoring of user paths within the app
 • Conducting tests of ready solutions with internal users and clients
 • Ongoing competition research and monitoring current UX trends
 • Co-creating company’s design strategy
 • Proposing new practices and bringing fresh approach while keeping internal rules and project values
 • Maintaining good practices within the team, providing substantive help
 • Close cooperation with Developers, Product Owner and Creative Director

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Masz min. 3 lata doświadczenia na stanowisku UX/ UI Designer, w tym min. 1 rok w firmie produktowej
 • Płynnie się poruszasz w Figmie i masz doświadczenie w tworzeniu makiet
 • Komfortowo posługujesz się językiem angielskim
 • Znasz zasady UX, potrafisz też świadomie je łamać na rzecz dobrze działających standardów rynkowych
 • Potrafisz zrozumieć potrzeby biznesowe, wyczuć użytkownika i podejmować decyzje na tej podstawie
 • Z łatwością przychodzi Ci zrozumienie kwestii technicznych
 • Efektywnie organizujesz swoją pracę, działasz proaktywnie
 • Lubisz i potrafisz efektywnie pracować w zespole, dążyć do wspólnego celu
 • Chętnie się dzielisz doświadczeniem i przyjmujesz feedback
 • *Masz doświadcznie w branży SaaS
 • *Masz poprzednie doświadczenie na stanowisku liderskim
 • You have at least 3 years of experience on the UX/UI Designer position, including at least 1 year in a product company
 • You feel comfortable using Figma nad have experience in creating mockups
 • You are able to use English comfortably
 • You are familiar with UX rules and can consciously break them to achieve good working market standards
 • You are able to understand business needs, get a feel of a user and make decisions based on that
 • You find it easy to understand technical matters
 • You organize your work effectively and act proactively
 • You can and enjoy working effectively in a team, strive to achieve a common goal
 • You share your experiences and accept feedback willingly
 • *You have previous experience in a SaaS industry
 • *You’ve held a leader position before

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Zadanie rekrutacyjne Recruitment task

W trakcie drugiego spotkania poprosimy Cię o zrealizowanie kilku zadań. During our second meeting we'll ask you to take part in a couple of tasks.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!