Senior WordPress Developer

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Woodpecker pomaga firmom z całego świata skalować wyniki i przekształcać okazje w deale. Czy nie o to chodzi w każdym biznesie?

Rozwijamy się wraz z rozwojem każdego z naszych klientów (a mamy ich tysiące i wciąż witamy nowych!), czego efektem jest wprowadzanie innowacji, usprawnień i nowych pomysłów każdego dnia.

Kogo szukamy:

Ważne jest dla nas znalezienie osoby, która nie boi się wyrazić swojego zdania, podzielić swoim punktem widzenia i komfortowo czuje się w pracy nad rozwijającym się produktem. Poszukujemy zaangażowanej i samodzielnej osoby, która wesprze nas w działaniach webdevelopmentowych.

Woodpecker helps businesses scale results and turn contacts into deals. Isn’t that what every business is all about?

We grow with the growth of each of our clients (we have thousands of them and we are still welcoming new ones), which results in introducing innovations, improvements, and new ideas every day.

Who are we looking for:

It is important for us to find a person who is not afraid to express their opinion, share their point of view, and feel comfortable in the process of constant change. We are looking for a committed and independent person who will support us in web development activities.

 • Pełny etat Full time
 • UoP / B2B Employment contract / B2B
 • Senior Senior
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Rozwój i utrzymywanie istniejących serwisów www oraz prostych aplikacji webowych
 • Wyznaczanie standardów i kierunków rozwoju części webowej w organizacji
 • Optymalizacja i poprawa istniejących serwisów pod kątem wydajnościowym
 • Wsparcie zespołów produktowych w organizacji w zakresie tworzenia i rozwoju widoków front-endowych
 • Ścisła współpraca z developerami z innych zespołów oraz agencjami wspierającymi organizację w zakresie web developmentu
 • Development and maintenance of existing websites and simple web applications
 • Setting standards and directions of development of the web area of the organization
 • Optimization and improvement of existing websites in terms of performance
 • Support for product teams in the organization in the creation and development of front-end views
 • Close cooperation with developers from other teams and agencies supporting the organization in the field of web development

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Minimum 4 lata doświadczenia w projektach webdeveloperskich
 • Doświadczenie w utrzymywaniu, optymalizowaniu i rozwoju serwisów webowych
 • Znajomość technologii webowych (HTML, CSS/SCSS, JS)
 • Znajomość Typescript, PHP
 • Znajomość narzędzi wykorzystywanych w web developmencie w ekosystemie JS i PHP np. composer, npm, webpack, eslint itd.
 • Znajomość Wordpressa i jego ekosystemu
 • Znajomość przynajmniej jednego z popularnych frontendowych frameworków (preferowany React)
 • Znajomość zagadnień infrastrukturalnych związanych z przygotowaniem środowisk developerskich oraz produkcyjnych (docker, nginx)
 • Umiejętność pracy z systemem kontroli wersji (GIT)
 • Samodzielność, proaktywność w działaniu, otwarte i kreatywne podejście do poszukiwania rozwiązań w obliczu pojawiających się wyzwań
 • Nice to have:
 • * Podstawowa znajomość Node.js w zakresie pisania prostych aplikacji backendowych
 • * Podstawowa znajomość testów automatycznych (unit, integracyjne, e2e) - cypress, jest/vitest, phpunit
 • Minimum 4 years of experience in web development projects
 • Experience in maintaining, optimizing and developing web services
 • Knowledge of web technologies (HTML, CSS/SCSS, JS)
 • Knowledge of Typescript, PHP
 • Knowledge of tools used in web development in the JS and PHP ecosystem, e.g. composer, npm, webpack, eslint, etc.
 • Knowledge of Wordpress and its ecosystem
 • Knowledge of at least one of the popular frontend frameworks (React preferred)
 • Knowledge of infrastructural issues related to the preparation of development and production environments (docker, nginx)
 • Ability to work with version control system (GIT)
 • Independence, proactivity in action, open and creative approach to finding solutions in the face of emerging challenges
 • Nice to have:
 • * Basic knowledge of Node.js in the field of writing simple backend applications
 • * Basic knowledge of automated tests (unit, integration, e2e) - cypress, jest/vitest, phpunit

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna Technical meetng

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące znajomości technologii. During the second meeting there will be questions about knowledge of technology.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

AplikujApply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!