Senior Sales Representative

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

 

Masz doświadczenie w pracy w sprzedaży i chcesz więcej?
Chcesz mieć udział w rozwijaniu międzynarodowej firmy SaaS?
Nie przełączaj zakładki! 🙂

Jesteśmy zespołem z własną aplikację webową, której codziennie używają tysiące klientów z całego świata. Do naszego zespołu Sprzedaży szukamy doświadczonej osoby, która pomoże nam w budowaniu procesów sprzedażowych i pozytywnych doświadczeń dla użytkowników naszej aplikacji. Zależy nam na znalezieniu charyzmatycznego sprzedawcy z żyłką analityczną, który potrafi i lubi współpracować z innymi, logicznie formułuje myśli i jest otwarty na feedback.

 

Do you have experience in working in sales and you want more?
Do you want to contribute to developing an international SaaS business?
Don’t close this tab! 🙂

We’re a team with our own web app used by thousands of clients from all over the world everyday. For our Sales team, we are looking for an experienced person who will help us build sales processes and positive expereinces for our users. We seek to find a charismatic salesperson with an analytical mind who can to work with others (and likes that too), formulates their thoughts logically and is open to feedback.

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • starszy specjalista (senior) Senior Specialist
 • Wrocław, ul. Krakowska 29D Wrocław, Krakowska 29D

Twoje zadania Your responsibilities

 • Kontakt z nowymi użytkownikami aplikacji: budowanie i utrzymywanie relacji (chat, email, social media, Zoom), wsparcie, doradztwo, edukacja, prowadzenie demo aplikacji
 • Współtworzenie nowych i rozwijanie istniejących procesów sprzedażowych
 • Regularne aktualizacje relacji sprzedażowych w CRM
 • Śledzenia zmian w aplikacji i bieżące zapoznawanie się z nowymi funkcjami
 • Aktywny udział w doskonaleniu procesu sprzedażowego
 • Współpraca z zespołami Marketingu i Produktu w zakresie feedbacku od użytkowników
 • Udział i zaangażowanie w szkoleniu z obsługi klienta i sprzedaży w branży SaaS
 • Contact with new app users: building and maintaining relationships (chat, email, social media, Zoom), supporting, advising, educating, hosting app demos
 • Co-creating new and developing existing sales processes
 • Regularly updating sales relation status in the CRM
 • Monitoring changes in the app and being up to date with new functions
 • Active participation in improving the sales process
 • Cooperation with Marketing and Product teams on user feedback
 • Participation and engagement in the customer support and sales training in SaaS industry

Oczekujemy
od ciebie
Our
requirements

 • Masz min. 3-letnie doświadczenie w dziale sprzedaży lub obsługi klienta w firmie technologicznej
 • Płynnego posługiwania się językiem angielskim (mówionym i pisanym)
 • Logicznego formułowania myśli i prezentowania esencji swojej wypowiedzi
 • Umiejętności aktywnego słuchania i przyjmowania feedbacku
 • Pozytywnego nastawienia do ludzi i łatwego nawiązywania nowych kontaktów
 • Działania w zespole i bycia jego aktywną częścią
 • Nie boisz się negocjacji i potrafisz proponować optymalne rozwiązania
 • Trzymania się wypracowanych ustaleń i odpowiedzialnego traktowania swojej pracy
 • You have at least 3-year experience in sales or support teams in IT inustry
 • You use English fluently (both spoken and written)
 • You formulate your thoughts logically and present the essence of your speech clearly
 • You're an active listener who is open to feedback
 • You have positive attitute towards people and network easily
 • You're a team player and an active team member
 • You're not afraid of negotiations and can propose optimal solutions

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partnership relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Zadanie rekrutacyjne3. Recruitment task
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Wybór kandydata4. Choosing the candidate