Senior Back-end Developer

15 000‐20 000 zł brutto / mies. (UoP)

18 000‐24 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

15 000‐20 000 PLN gross / month (empl. contract)

18 000‐24 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

15 000‐20 000 zł brutto / mies. (UoP)

18 000‐24 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

15 000‐20 000 PLN gross / month (empl. contract)

18 000‐24 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

 

Chcesz mieć wpływ na to, co robisz?
Chcesz pracować w firmie produktowej i dogłębnie poznać domenę rozwiązywanych problemów?
Chcesz, aby Twoja praca była możliwa do wydania na produkcję tego samego dnia i szybko weryfikowana przez rynek?
Chcesz aktywnie brać udział w rozwoju projektu i proponować najlepsze rozwiązania?
Nie przełączaj zakładki.

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek przez małe i krótkie cykle wydawnicze.

 

Do you want to have an impact?
Do you want to work in a product company and learn the domain of solved issues in depth?
Do you want your work to be realesed on production on the same day and verified by the market quickly?
Do you want to actively take part in project development and propose best solutions?
Don’t change the tab.

Woodpecker.co is a web app which automates and personalizes email sending process. We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Starszy specjalista (Senior) Senior Specialist
 • Praca hybrydowa (Wrocław) lub praca zdalna Hybrid work (Wrocław) or remote work

Twoje zadania Your responsibilities

 • Projektowanie i pisanie czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Analiza wymagań biznesowych
 • Proponowanie decyzji technicznych
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Wsparcie merytoryczne zespołu i regularne code review akceptacyjne
 • Dbanie o dobre praktyki w zespole
 • Aktywny udział w spotkaniach scrumowych
 • Ścisła współpraca z Front-end Developerami i Testerami
 • Designing and writing clean and scalable application code
 • Analysing business requirements
 • Proposing technical solutions
 • Solving technical issues
 • Providing substantive help for the team, conducting regular acceptance code reviews
 • Maintaining and implementing good practices in the team
 • Active participation in Scrum meetings
 • Close cooperation with Front-end Developers and Testers

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Min. 7 lat pracy z Javą
 • Min. roku pracy na stanowisku Seniorskim
 • Min. 2 lat doświadczenia w wykorzystaniu Javy 8+
 • Chęci do dzielenia się wiedzą
 • Proponowania optymalnych rozwiązań
 • Pracy w zespole, otwartej i efektywnej komunikacji
 • Proaktywnego i samodzielnego działania
 • At least 7-year experience in Java
 • At least 1-year experience on the Senior position
 • At least 2-year experience with Java 8+
 • Willingness to share knowledge
 • Proposing optimal solutions
 • Ability to work in a team, open and effective communication
 • Proactive and independent work

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Dofinansowanie relokacji

Jeśli mieszkasz poza Wrocławiem, wypłacimy ci jednorazowo 3 000 zł, aby wesprzeć cię w przeprowadzce.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Relocation package

If you live outside of Wrocław, we’ll pay you a one-time bonus of 3 000 PLN to help with the move.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Rozmowa techniczna i live coding3. Technical meeting & live coding
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Wybór kandydata4. Choosing the candidate