Senior Back-end (Java) Developer

20 000‐25 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

20 000‐25 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

20 000‐25 000 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

20 000‐25 000 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Praca w firmie produktowej, krótkie cykle produkcyjne, masz wpływ co i jak robisz oraz współdecydujesz o tym, jak implementuje się rzeczy – brzmi ciekawie? To zapraszamy.

Kogo szukamy:

Szukamy wyjątkowej osoby z bogatą wiedzą techniczną, nastawionej na otwartą komunikację, która dobrze zgra się z naszymi zaangażowanymi i doświadczonymi programistami.

Z uwagi na nasz model biznesowy, stałe dostarczanie wartości dla klienta przez cykliczne wydawanie nowych funkcji w aplikacji jest dla nas niezbędne. Dlatego też Twoim głównym wyzwaniem będzie aktywny udział w procesie rozwoju aplikacji.

Ważne jest dla nas znalezienie osoby, która nie boi się wyrazić swojego zdania, podzielić swoim punktem widzenia i jest otwarta na udział w merytorycznej dyskusji.

Co robimy:

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek dzięki małym i krótkim cyklom wydawniczym.

Work in a product company, short development cycles, you have influence on what you do and how you do it, you co-decide on how things are implemented – sounds interesting? Come on in.

Who are we looking for:

We’re looking for a unique person with broad technical knowledge, oriented towards open communication, who can work well with our engaged and experienced Developers.

Due to our business model, constant development of value to clients through constant releases of new app features is extremely important to us. That is why your main challenge will be active participation in the app development process.

We are motivated to find someone who is not afraid to speak their mind, share their point of view and is open to participate in a substantive discussion.

What we do:

Woodpecker.co is a web app which helps to build and maintain business relations (by automating and personalizing email sending process). We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

 • Pełny etat Full time
 • B2B/ UoP B2B/ Employment contract
 • Starszy specjalista (Senior) Senior Specialist
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Analiza wymagań biznesowych
 • Projektowanie i pisanie czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Proponowanie decyzji technicznych
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Wsparcie merytoryczne zespołu i regularne code review akceptacyjne
 • Dbanie o dobre praktyki w zespole
 • Aktywny udział w spotkaniach scrumowych
 • Ścisła współpraca z Front-end Developerami i Testerami
 • Analysing business requirements
 • Designing and writing clean and scalable application code
 • Proposing technical solutions
 • Solving technical issues
 • Providing substantive help for the team, conducting regular acceptance code reviews
 • Maintaining and implementing good practices in the team
 • Active participation in Scrum meetings
 • Close cooperation with Front-end Developers and Testers

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Min. 7 lat pracy z Javą
 • Min. roku pracy na stanowisku Seniorskim
 • Min. 2 lat doświadczenia w wykorzystaniu Javy 8+
 • Chęci do dzielenia się wiedzą
 • Proponowania optymalnych rozwiązań
 • Pracy w zespole, otwartej i efektywnej komunikacji
 • Proaktywnego i samodzielnego działania
 • Komunikatywnej znajomości języka polskiego
 • At least 7-year experience in Java
 • At least 1-year experience on the Senior position
 • At least 2-year experience with Java 8+
 • Willingness to share knowledge
 • Proposing optimal solutions
 • Ability to work in a team, open and effective communication
 • Proactive and independent work
 • Fluent written and spoken Polish

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Hibernate
 • #PostgreSQL
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Continuous delivery
 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Hibernate
 • #PostgreSQL
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Continuous delivery
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Praca zdalna lub dofinansowanie relokacji

Możesz wybrać pracę zdalną lub skorzystać z 3 000 zł dofinansowania jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę do Wrocławia.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Remote work or relocation package

You can work remotely or take advantage of a 3 000 PLN bonus if you decide to move to Wrocław.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna i live coding Technical meetng and live coding

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące Javy, analiza kodu źródłowego i sesja live coding. During the second meeting we'll ask you Java-themed questions, ask you to analyze source code and take part in live coding.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

AplikujApply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!