Senior Angular Developer

17 000‐21 000 zł netto (+ VAT) / mies (B2B)

12 500‐15 000 zł brutto / mies (UoP)

15 000‐18 000 zł netto (+ VAT) / mies (B2B)

17 000‐21 000 zł netto (+ VAT) / mies (B2B)

12 500‐15 000 zł brutto / mies (UoP)

15 000‐18 000 zł netto (+ VAT) / mies (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote Recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote Recruitment

Chcesz mieć wpływ na to, co robisz?
Chcesz pracować w firmie produktowej i dogłębnie poznać domenę rozwiązywanych problemów?
Chcesz, aby Twoja praca była możliwa do wydania na produkcję tego samego dnia i szybko weryfikowana przez rynek?
Chcesz aktywnie brać udział w rozwoju projektu i proponować najlepsze rozwiązania?
Nie przełączaj zakładki.

Do naszego zespołu front-endowego szukamy doświadczonej i proaktywnej osoby, która wspomoże nas w rozwijaniu naszej aplikacji webowej. U nas będziesz mieć udział i wpływ na całość cyklu rozwoju produktu: od zaproponowania koncepcji, przez zapewnianie wsparcia dla zespołu, aż do pełnego wdrożenia.

Co robimy?

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek przez małe i krótkie cykle wydawnicze.

Do you want to have an influence on what you do?
Do you want to work in a product company and thoroughly learn the domain of solving issues?
Do you want your work to be able to have a production release on the same day and quickly verified by the market?
Do you want to actively take part in project development and propose the best solutions?
Don’t change the tab.

To our Front-end team we’re looking for an experienced and proactive person who will help us in developing our web application. With us, you will have a part and an influence on the whole product development cycle: from proposing a concept, through providing support for the team, to the full implementation.

What we do:

Woodpecker.co is a web app which helps to build and maintain business relations (by automating and personalizing email sending process). We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

 • Pełny etat Full Time
 • B2B/ UoP Employment contract/ B2B
 • Starszy specjalista (Senior) Senior
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Prowadzenie i wspieranie nowych projektów w Angularze
 • Promowanie frameworka w organizacji
 • Doradzanie i proponowanie najefektywniejszych rozwiązań
 • Aktywne dzielenie się wiedzą i edukacja zespołu
 • Przeprowadzanie regularnych code review
 • Projektowanie czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Ścisła współpraca z zespołami Design, UX, Back-end i Testerami
 • Leading and supporting new projects in Angular
 • Promoting the framework within the organization
 • Advising and proposing the most effective solutions
 • Actively sharing knowledge and educating the team
 • Conducting regular code reviews
 • Designing clean and scalable application code
 • Working closely with Design, UX, Back-end teams and Testers

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • 5 lat doświadczenia w pracy we front-endzie
 • 2 lata pracy w Angularze
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript/ TypeScript
 • Znajomość HTML i CSS (i pokrewnych technologii)
 • Doświadczenie w prowadzeniu lub uczestnictwo w dużym projekcie Angularowym
 • Chęć do dzielenia się wiedzą i efektywna komunikacja w języku polskim
 • Łączenie pracy w zespole z proaktywnym i samodzielnym działaniem
 • Umiejętność negocjacji i proponowania optymalnych rozwiązań
 • Komunikatywnej znajomości języka polskiego
 • 5 years of experience working in front-end
 • 2 years working in Angular
 • Very good knowledge of JavaScript/ TypeScript
 • Knowledge of HTML and CSS (and related technologies)
 • Experience in leading or participating in a large Angular project
 • Willingness to share knowledge and communicate effectively in Polish
 • Combining teamwork with proactive and independent work
 • Ability to negotiate and propose optimal solutions
 • Fluent written and spoken Polish

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Angular 2+
 • #Scrum
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Testy jednostkowe
 • #Pair programing
 • #Angular 2+
 • #Scrum
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Pair programing
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Praca zdalna lub dofinansowanie relokacji

Możesz wybrać pracę zdalną lub skorzystać z 3 000 zł dofinansowania jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę do Wrocławia.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Remote work or relocation package

You can work remotely or take advantage of a 3 000 PLN bonus if you decide to move to Wrocław.

image

Flexible working hours

You adjust your working hours to your needs. We’ll ask you to be available from 10am to 3pm, the rest is up to you.

image

Taking part in product development

Come up with ideas, back them up with substantive arguments, negotiate and watch them become reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna Technical meetng

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące różnych front-endowych języków oraz o Twoje podejście do pracy z kodem. During the second meeting we'll ask you questions about several front-end languages and your point of view on code development.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

Aplikuj Apply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!