Senior Angular Developer

12 500‐15 000 zł brutto / mies (UoP)

15 000‐18 000 zł netto (+ VAT) / mies (B2B)

7 500 – 14 000 zł gross/month (empl. contract)

7 500 – 14 000 zł net/month (B2B)

12 500‐15 000 zł brutto / mies (UoP)

15 000‐18 000 zł netto (+ VAT) / mies (B2B)

7 500 – 14 000 zł gross/month (empl. contract)

7 500 – 14 000 zł net/month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote Recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote Recruitment

 

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek przez małe i krótkie cykle wydawnicze.

Do naszego zespołu front-endowego szukamy doświadczonej i proaktywnej osoby, która wspomoże nas w sukcesywnym wdrażaniu Angulara, od zaproponowania koncepcji, przez zapewnianie wsparcia dla zespołu, aż do pełnego wdrożenia.

 

Woodpecker.co is a web application that automates and personalizes the sending of emails. We develop our product internally and in-house, we do not do custom solutions for external clients. Our work is continuously validated by the market through small and short release cycles.

We are looking for an experienced and proactive person to join our front-end team to assist us in the successful implementation of Angular, from proposing concepts, to providing support to the team, to full implementation.

 • Pełny etat Full Time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Starszy specjalista (Senior) Senior
 • Wrocław, ul. Krakowska 29D Wrocław, Krakowska 29D

Twoje zadania Your responsibilities

 • Prowadzenie i wspieranie nowych projektów w Angularze
 • Promowanie frameworka w organizacji
 • Doradzanie i proponowanie najefektywniejszych rozwiązań
 • Aktywne dzielenie się wiedzą i edukacja zespołu
 • Przeprowadzanie regularnych code review
 • Projektowanie czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Ścisła współpraca z zespołami Design, UX, Back-end i Testerami
 • Leading and supporting new projects in Angular
 • Promoting the framework within the organization
 • Advising and proposing the most effective solutions
 • Actively sharing knowledge and educating the team
 • Conducting regular code reviews
 • Designing clean and scalable application code
 • Working closely with Design, UX, Back-end teams and Testers

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • 5 lat doświadczenia w pracy we front-endzie
 • 2 lata pracy w Angularze
 • Znajomość HTML i CSS (i pokrewnych technologii)
 • Doświadczenie w prowadzeniu lub uczestnictwo w dużym projekcie Angularowym
 • Chęć do dzielenia się wiedzą i efektywna komunikacja
 • Łączenie pracy w zespole z proaktywnym i samodzielnym działaniem
 • Umiejętność negocjacji i proponowania optymalnych rozwiązań
 • 5 years of experience working in front-end
 • 2 years working in Angular
 • Knowledge of HTML and CSS (and related technologies)
 • Experience in leading or participating in a large Angular project
 • Willingness to share knowledge and communicate effectively
 • Combining teamwork with proactive and independent work
 • Ability to negotiate and propose optimal solutions

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Clean code
 • #Code review
 • #Testy jednostkowe
 • #Pair programing
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Pair programing
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Dofinansowanie relokacji

Jeśli mieszkasz poza Wrocławiem, wypłacimy ci jednorazowo 3 000 zł, aby wesprzeć cię w przeprowadzce.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partnership relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Relocation package

If you don’t live in Wrocław, we’ll pay you a one-time relocation bonus of 3,000 zł to assist you in your move.

image

Flexible working hours

You adjust your working hours to your needs. We’ll ask you to be available from 10am to 3pm, the rest is up to you.

image

Taking part in product development

Come up with ideas, back them up with substantive arguments, negotiate and watch them become reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Rozmowa techniczna3. Technical meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Wybór kandydata4. Choosing the candidate