Junior Business Growth Specialist

3 800-4 800 zł brutto/mies. (UoP)

3 800-4 800 zł gross/month (empl. contract)

3 800-4 800 zł brutto/mies. (UoP)

3 800-4 800 zł gross/month (empl. contract)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Potrafisz efektywnie realizować swoje pomysły?
Łatwo nawiązujesz nowe relacje i lubisz rozmawiać z ludźmi?
Chcesz wykorzystać swoje talenty i pomóc w rozwijaniu międzynarodowej firmy SaaS?
Nie przełączaj zakładki! 🙂

Jesteśmy zespołem z własną aplikację webową służącą do budowania i utrzymywania relacji biznesowych, której codziennie używają tysiące klientów z całego świata.

Do naszego zespołu Sprzedaży szukamy bystrej i proaktywnej osoby, która pomoże nam w poszukiwaniu i nawiązywaniu relacji z potencjalnymi użytkownikami naszej aplikacji. Zależy nam na znalezieniu otwartej osoby, która potrafi i lubi współpracować z innymi, logicznie formułuje myśli i systematycznie realizuje zaplanowane działania.

Can you effectively realize your ideas?
Do you make new connections easily and like talking to people?
Do you want to use your talents and contribute to developing an international SaaS business?
Don’t close this tab! 🙂

We’re a team with our own web app used to build and maintain business relations by thousands of clients from all over the world everyday.

For our Sales team, we are looking for a sharp and proactive person who will help us seek and connect with potential users of our app. We seek to find an open-minded person who can work with others (and likes that too), formulates their thoughts logically and systematically realizes their planned actions.

 • Pełny etat Full time
 • UoP Employment contract
 • Młodszy specjalista (Junior) Junior Specialist
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Twoje zadania Your responsibilities

 • Kontakt z nowymi potencjalnymi użytkownikami aplikacji:
 • Prospektowanie i nawiązywanie relacji (email, social media),
 • Budowanie i utrzymywanie relacji (email, social media, Zoom),
 • Wsparcie, doradztwo, edukacja,
 • Prowadzenie demo aplikacji;
 • Regularne aktualizacje relacji sprzedażowych w CRM,
 • Śledzenia zmian w aplikacji i bieżące zapoznawanie się z nowymi funkcjami,
 • Aktywny udział w doskonaleniu procesu sprzedażowego
 • Contact with potential new app users:
 • Prospecting and making connections (email, social media),
 • Building and maintaining relationships (chat, email, social media, Zoom),
 • Supporting, advising, educating,
 • Conducting app demos;
 • Regularly updating sales relation status in the CRM,
 • Monitoring changes in the app and being up to date with new functions,
 • Active participation in improving the sales process

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Potrafisz płynnie prowadzić komunikację w języku angielskim (pisemnie i werbalnie)
 • Entuzjastycznie podchodzisz do zmian, szybko odnajdujesz się w nowych sytuacjach
 • Pracujesz systematycznie i dobrze organizujesz swoje zadania
 • Działasz proaktywnie i odpowiedzialnie traktujesz swoją pracę
 • Lubisz ludzi i łatwo nawiązujesz nowe kontakty
 • Logicznie formułujesz myśli i prezentujesz esencję swojej wypowiedzi
 • Potrafisz aktywnie słuchać i przyjmować feedback
 • *Masz doświadczenie w organizacjach studenckich i wcześniejsze (dowolne) doświadczenie zawodowe
 • You can conduct fluent communication in English (both written and spoken)
 • You react to changes enthusiastically and quickly find your way in new situations
 • You work systematically and organize your work well
 • You act proactively and treat your work responsibly
 • You like people and make new contacts easily
 • You formulate your thoughts logically and present the essence of your speech clearly
 • You're an active listener who is open to feedback
 • *You have experience in student organizations and prior (any) work experience

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Zadanie rekrutacyjne3. Recruitment task
image for recruitment in Woodpecker, step 4
4. Omówienie zadania4. Task review
image for recruitment in Woodpecker, step 5
5. Wybór kandydata5. Choosing the candidate