Video host / Community Manager

4 500 – 5 500 PLN brutto/mies. (UoP)

4 500 – 5 500 PLN gross/month (empl. contract)

4 500 – 5 500 PLN brutto/mies. (UoP)

4 500 – 5 500 PLN gross/month (empl. contract)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Jesteśmy firmą produktową rozwijającą własną aplikację webową dla klientów z całego świata. Obecnie wokół naszego produktu budujemy program usług eksperckich. Do wsparcia tego nowatorskiego projektu szukamy zorganizowanej i samodzielnej osoby, gotowej występować przed kamerą.

Can you effectively realize your ideas?
Do you make new connections easily and like talking to people?
Do you want to use your talents and contribute to developing an international SaaS business?
Don’t close this tab! 🙂

We’re a team with our own web app used to build and maintain business relations by thousands of clients from all over the world everyday.

We are currently building our product with a program of expert services. To support this project task, we are looking for help and an independent person who got in front of the camera.


 • Pełny etat Full time
 • UoP Employment contract
 • Młodszy specjalista (Junior) Junior Specialist
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Prowadzenie Live Workshops z ekspertami
 • Utrzymywanie relacji z ekspertami, planowanie i organizowanie ich udziału w warsztatach
 • Samodzielne tworzenie treści audio/video oraz krótkich form na social media
 • Koordynowanie i animowanie kontaktów ekspert-klient na social mediach
 • Running Live Workshops with experts
 • Maintaining relationships with experts, planning and organizing their participation in workshops
 • Independent creation of audio / video content and short forms on social media
 • Coordinating and animating expert-client contacts on social media

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Świetnie posługujesz się angielskim (w mowie i piśmie)
 • Masz doświadczenie w występowaniu przed kamerą lub prowadzeniu eventów na żywo/podcastów i czujesz się swobodnie przed kamerą
 • swobodnie komunikujesz się w ramach social mediów
 • chętnie przejawiasz inicjatywę, lubisz brać odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Potrafisz napisać 3 dłuższe akapity angażującego tekstu
 • Wiesz jak efektywnie organizować i planować swoją pracę
 • Lubisz pracę w zespole, cenisz sobie też czas na samodzielne działanie
 • Masz doświadczenie z rozwiązaniami SaaS (np. Spotify, Netflix, LiveChat)
 • You speak and write English well
 • You have experience performing in front of the camera or hosting live events / podcasts and you feel comfortable in front of the camera
 • you communicate freely on social media
 • you are willing to take the initiative, you like to take responsibility for the tasks entrusted to you
 • You can write 3 longer paragraphs of engaging text
 • You know how to effectively organize and plan your work
 • You like working in a team, you also value the time to act on your own
 • You have experience with SaaS solutions (e.g. Spotify, Netflix, LiveChat)

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We'll get back to you within a couple days of your application.

1

Rozmowa zapoznawcza Introductory meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. We'll ask more about your experience and expectations and give you a chance to learn more about our team and company.

2

Zadanie rekrutacyjne Remote task

Otrzymasz do rozwiązania zadanie, które pozwoli nam lepiej poznać Twoje podejście do zagadnień, z którymi możesz się spotkać u nas. We'll ask you to complete several remote tasks and meet with you to discuss them.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. Welcome to the team, get ready for onboarding!