Inbound Sales Specialist

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Aplikuj Apply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

 

Masz doświadczenie w pracy w sprzedaży i czujesz, że dobrze sobie w niej radzisz?
Chcesz mieć udział w rozwijaniu międzynarodowej firmy SaaS?
Nie przełączaj zakładki! 🙂

Jesteśmy zespołem z własną aplikację webową, której codziennie używają tysiące klientów z całego świata. Do naszego zespołu Sprzedaży szukamy ambitnej osoby, która pomoże nam w budowaniu pozytywnych doświadczeń dla użytkowników naszej aplikacji. Zależy nam na znalezieniu charyzmatycznego sprzedawcy z żyłką analityczną, który potrafi i lubi współpracować z innymi, logicznie formułuje myśli i jest otwarty na feedback.

 

Do you have experience in working in sales and you feel like you’re good at it?
Do you want to contribute to developing an international SaaS business?
Don’t close this tab! 🙂

We’re a team with our own web app used by thousands of clients from all over the world everyday. For our Inbound Sales team, we are looking for an experienced person who will help us build positive experiences and relationships with our users. We seek to find a charismatic salesperson with an analytical mind, who can work with others (and likes that too), formulates their thoughts logically and is open to feedback.

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Specjalista (Mid) Specialist (Mid)
 • Praca hybrydowa (biuro: Wrocław, Krakowska 29D) Hybrid work (office: Wrocław, Krakowska 29D)

Twoje zadania Your responsibilities

 • Kontakt z nowymi użytkownikami aplikacji: budowanie i utrzymywanie relacji (chat, email, social media, Zoom), wsparcie, doradztwo, prowadzenie demo aplikacji
 • Regularne aktualizacje relacji sprzedażowych w CRM
 • Śledzenia zmian w aplikacji i bieżące zapoznawanie się z nowymi funkcjami
 • Aktywny udział w doskonaleniu procesu sprzedażowego
 • Współpraca z zespołami Marketingu i Produktu w zakresie feedbacku od użytkowników
 • Udział i zaangażowanie w szkoleniu z obsługi klienta i sprzedaży w branży SaaS
 • Contact with new app users: building and maintaining relationships (chat, email, social media, Zoom), supporting, advising, hosting app demos
 • Regularly updating sales relation status in the CRM
 • Monitoring changes in the app and being up to date with new functions
 • Active participation in improving the sales process
 • Cooperation with Marketing and Product teams on user feedback
 • Participation and engagement in the customer support and sales training in SaaS industry

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Masz min. 2-letnie doświadczenie w dziale sprzedaży lub obsługi klienta w firmie technologicznej
 • Płynnie posługujesz się językiem angielskim (mówionym i pisanym)
 • Nie boisz się negocjacji i potrafisz proponować optymalne rozwiązania
 • Logicznie formułujesz myśli i prezentujesz esencję swojej wypowiedzi
 • Potrafisz aktywnie słuchać i przyjmować feedback
 • Lubisz ludzi i łatwo nawiązujesz nowe kontakty
 • Trzymasz się wypracowanych ustaleń i odpowiedzialnie traktujesz swoją pracę
 • *Znasz inne języki obce
 • *Masz doświadczenie w pracy w firmie o modelu SaaS
 • You have at least 2-year experience in sales or support teams in IT inustry
 • You use English fluently (both spoken and written)
 • You're not afraid of negotiations and can propose optimal solutions
 • You formulate your thoughts logically and present the essence of your speech clearly
 • You're an active listener who is open to feedback
 • You have positive attitute towards people and network easily
 • You stick to the agreed terms and treat your work responsibly
 • *You know other foreign languages
 • *You worked in a SaaS company before

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Płatny urlop

Możesz wykorzystać do 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Paid vacation

Whatever your contract type is, you can use up to 26 days of paid vacation throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment stages

image image
image for recruitment in Woodpecker, step 1
1. Przegląd aplikacji1. Applications review
image for recruitment in Woodpecker, step 2
2. Rozmowa zapoznawcza2. Introductory meeting
image for recruitment in Woodpecker, step 3
3. Wybór kandydata3. Choosing the candidate