Head of Product Marketing

16 700 ‐ 19 100 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

14 000 ‐ 16 000 zł brutto / mies. (uop)

16 700 ‐ 19 100 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

14 000 ‐ 16 000 zł brutto / mies. (uop)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Jesteśmy zespołem z własną aplikację webową, której codziennie używają tysiące klientów z całego świata.

Do naszego zespołu szukamy ambitnej osoby, która poprowadzi zespół Product Marketing. Zależy nam na znalezieniu lidera, który potrafi i lubi współpracować z innymi, trafnie wyznacza priorytety i wie, na czym polega nowoczesny marketing;)

We are a team with our own web application that is used daily by thousands of customers from all over the world.

We are looking for an ambitious person to join our team to lead the Product Marketing team. We are keen to find a leader who can and enjoys working with others, accurately sets priorities and knows what modern marketing is all about;)

 • Pełny etat Full time
 • UoP Employment contract
 • Manger Manager
 • Praca hybrydowa (biuro: Wrocław, ul. Krakowska 29D) Hybrid work (office: Wrocław, Krakowska 29D)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Prowadzenie teamu Product Marketingu liczącego ok. 10 osób
 • Planowanie pracy zespołu w ramach 2-tygodniowych sprintów: wyznaczanie priorytetów, monitorowanie wyników
 • Współpraca z zewnętrznymi konsultantami/agencjami/freelancerami/partnerami
 • Odpowiedzialność za spójną komunikację i promocję produktu na każdym etapie lejka
 • Poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących KPI (m.in. brand awareness, traffic, konwersje, sprzedaż, powracalność)
 • Realizacja zaplanowanych projektów oraz ich rozwój, a także strategiczne planowanie kolejnych kwartałów pracy z uwzględnieniem celów ogólnofirmowych
 • Monitorowanie potrzeb klientów, analiza trendów i działań konkurencji
 • Ścisła współpraca z Head of Product oraz współpraca z innymi działami firmy
 • Leading a Product Marketing team of approximately 10 people
 • Planning the team's work in 2-week sprints: setting priorities, monitoring results
 • Collaborating with external consultants/agencies/freelancers/partners
 • Responsibility for consistent communication and promotion of the product at each stage of the funnel
 • Seeking and implementing solutions to increase KPIs (including brand awareness, traffic, conversions, sales, return rate)
 • Execution of planned projects and their development, as well as strategic planning of the next quarters of work taking into account company-wide goals
 • Monitoring customer needs, analyzing trends and competitive activities
 • Working closely with the Head of Product and collaborating with other company departments

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Masz doświadczenie i dobrze czujesz się w roli managera, spełniasz się będąc liderem zespołu
 • Sprawnie poruszasz się w szeroko rozumianym marketingu - nie straszny Ci content ani UX, social media, SEO czy analityka webowa
 • Lubisz analizować dane i w oparciu o nie podejmować decyzje, obsługujesz Google Analytics, Hotjar, Tableau i/lub inne narzędzia analityczne
 • Dobrze czujesz się w planowaniu strategicznym, jednocześnie umiesz elastycznie podejść do zmian
 • Masz doświadczenie w prowadzeniu działu marketingu w firmie typu SaaS
 • Masz doświadczenie w pracy w scrumie
 • Komunikujesz się w j. angielskim na poziomie B2+
 • Jesteś otwarty/a, kreatywny/a, rzetelny/a, nastawiony/a na szukanie rozwiązań w obliczu pojawiających się wyzwań
 • Jeśli masz doświadczenie pracy w Jira będzie super;)
 • You have experience and feel good in the role of a manager, you are fulfilled being a team leader
 • You are proficient in marketing in its broadest sense - you are not afraid of content or UX, social media, SEO or web analytics
 • You like analyzing data and making decisions based on it, you support Google Analytics, Hotjar, Tableau and/or other analytical tools
 • You are comfortable with strategic planning, while being able to be flexible to changes
 • You have experience running a marketing department in a SaaS company
 • You have experience working in scrum
 • You communicate in English at B2+ level
 • You are open-minded, creative, reliable, solution-oriented in the face of emerging challenges
 • If you have experience working in Jira it will be great;)

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

Pokaż więcej Show more