Front-end Tech Leader

Rekrutacja zdalna Remote Recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote Recruitment

Woodpecker pomaga firmom skalować wyniki i przekształcać okazje w deale. Czy nie o to chodzi w każdym biznesie?

Rozwijamy się wraz z rozwojem każdego z naszych klientów (mamy ich tysiące i wciąż witamy nowych), czego efektem jest wprowadzanie innowacji, usprawnień i nowych pomysłów każdego dnia. Jesteśmy polską firmą produktową działającą w modelu SaaS. Tworzymy autorską aplikację wewb-ową, która jest używana na całym świecie.

Poszukujemy doświadczonej i proaktywnej osoby, która będzie tego częścią i przeprowadzi nas przez proces kluczowej transformacji technologicznej z wiedzą ekspercką jako Front-end Tech Leader.

Woodpecker helps businesses scale results and turn contacts into deals. Isn’t that what every business is all about?

We grow with the growth of each of our clients (we have thousands of them and we are still welcoming new ones), resulting in the introduction of innovations, improvements, and new ideas every day. We are a Polish product company operating in the SaaS model. We develop a proprietary web application that is used all over the world.

We are looking for an experienced and proactive person who will be a part of this and will guide us through the process of a key technological transformation with expert knowledge as a Front-end Tech Leader.

 • Pełny etat Full Time
 • B2B/ UoP Employment contract/ B2B
 • Starszy specjalista (Senior) Senior
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Opracowywanie i wdrażanie standardów i procesów w oparciu o najlepsze praktyki
 • Przygotowanie strategii i architektury dla nowych aplikacji
 • Pisanie czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Rozwijanie i wspieranie jakościowego podejścia do testowania
 • Przeprowadzenie transformacji technologicznej do Angular
 • Prowadzenie i wspieranie nowych projektów w Angular
 • Ułatwienie generowania pomysłów, wdrażania i nawigacji rozwiązań
 • Wsparcie i mentoring programistów Angular
 • Zarządzanie zespołem programistów (organizacja pracy, delegowanie zadań, transfer wiedzy itp.)
 • Ścisła współpraca z Designem, UX, Back-endem, Testerami, Product Ownerami i innymi interesariuszami
 • Development and implementation of standards and processes based on best practices
 • Preparation of strategy and architecture for new applications
 • Writing clean and scalable application code
 • Developing and supporting a qualitative approach to testing
 • Carrying out technological transformation to Angular
 • Leading and supporting new projects in Angular
 • Facilitation of generating ideas, implementing and navigating solutions
 • Supporting and mentoring Angular developers
 • Managing a team of developers (organization of work, a delegation of tasks, transfer of knowledge, etc.)
 • Close cooperation with Design, UX, Back-end, Testers, Product Owners, and other stakeholders

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Minimum 8 lat doświadczenia we front-endzie
 • Minimum 4 lata w Angularze
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript/TypeScript oraz ekosystemu Angular
 • Znajomość HTML i CSS
 • Umiejętność pisania czystego kodu i prowadzenia skalowalnych projektów
 • Doświadczenie w procesowym podejściu do code review
 • Doświadczenie z metodologiami testowymi dedykowanymi dla obszaru front-end (testy JS Unit, testy E2E)
 • Doświadczenie w zmianie frameworka front-end dla projektu/produktu (np. przejście z GWT/Vue.js na Angular)
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Wprowadzanie i dbanie o dobre praktyki programistyczne
 • Merytoryczna argumentacja proponowanych rozwiązań i wypracowanie wspólnych podejść
 • Skuteczność w planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu rozwiązania
 • Dzielenia się wiedzą i efektywnej komunikacji w języku polskim
 • At least 8 years of front-end experience
 • Minimum 4 years in Angular
 • Very good knowledge of JavaScript/TypeScript and the Angular ecosystem
 • Knowledge of HTML and CSS
 • Ability to write clean code and run scalable projects
 • Experience in code review processes
 • Experience with testing methodologies dedicated to the front-end world (JS Unit tests, E2E tests)
 • Experience in changing the front-end framework for project/product (e.g. transition from GWT/Vue.js to Angular)
 • Project management experience
 • Introducing and caring for good programming practices
 • Substantive argumentation of proposed solutions and developing common approaches
 • Effectiveness in planning, managing, and implementing the solution
 • Eager to share knowledge and communicate effectively in Polish

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Angular 2+
 • #Scrum
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Testy jednostkowe
 • #Pair programing
 • #Angular 2+
 • #Scrum
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Pair programing
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Praca zdalna lub dofinansowanie relokacji

Możesz wybrać pracę zdalną lub skorzystać z 3 000 zł dofinansowania jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę do Wrocławia.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Remote work or relocation package

You can work remotely or take advantage of a 3 000 PLN bonus if you decide to move to Wrocław.

image

Flexible working hours

You adjust your working hours to your needs. We’ll ask you to be available from 10am to 3pm, the rest is up to you.

image

Taking part in product development

Come up with ideas, back them up with substantive arguments, negotiate and watch them become reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna Technical meetng

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące różnych front-endowych języków oraz o Twoje podejście do pracy z kodem. During the second meeting we'll ask you questions about several front-end languages and your point of view on code development.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

AplikujApply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!