Mid Back-end (Java) Developer

10 000‐14 500 zł brutto / mies. (UoP)

12 000‐17 500 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

10 000‐14 500 PLN gross / month (empl. contract)

12 000‐17 500 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

10 000‐14 500 zł brutto / mies. (UoP)

12 000‐17 500 zł netto (+ VAT) / mies. (B2B)

10 000‐14 500 PLN gross / month (empl. contract)

12 000‐17 500 PLN net (+ VAT) / month (B2B)

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

AplikujApply

Rekrutacja zdalna Remote recruitment

Chcesz mieć wpływ na to, co robisz?
Chcesz pracować w firmie produktowej i dogłębnie poznać domenę rozwiązywanych problemów?
Chcesz, aby Twoja praca była możliwa do wydania na produkcję tego samego dnia i szybko weryfikowana przez rynek?
Chcesz aktywnie brać udział w rozwoju projektu i proponować najlepsze rozwiązania?
Nie przełączaj zakładki. 🙂

Do naszego zespołu back-endowego szukamy wyjątkowej osoby, chętnej do ciągłego rozwoju i nastawionej na otwartą komunikację, która dobrze zgra się z naszymi zaangażowanymi i doświadczonymi programistami.

Co robimy:

Woodpecker.co to aplikacja webowa, która automatyzuje i personalizuje wysyłkę maili. Rozwijamy nasz produkt wewnętrznie i własnymi siłami, nie robimy customowych rozwiązań dla zewnętrznych klientów. Nasza praca jest na bieżąco weryfikowana przez rynek przez małe i krótkie cykle wydawnicze.

Do you want to have an impact?
Do you want to work in a product company and learn the domain of solved issues in depth?
Do you want your work to be realesed on production on the same day and verified by the market quickly?
Do you want to actively take part in project development and propose best solutions?
Don’t change the tab. 🙂

To our Back-end team we are looking for a unique person, oriented towards constant self-development and open communication, who will work well with our engaged and experienced Developers.

What we do:

Woodpecker.co is a web app which automates and personalizes email sending process. We develop our product internally, we do not create custom solutions for external clients. Our work is validated by the market everyday as we go, due to small and frequent release cycles.

 • Pełny etat Full time
 • UoP/B2B Employment contract/ B2B
 • Specjalista (Mid) Specialist (Mid)
 • Praca zdalna, hybrydowa lub stacjonarna (Wrocław) Remote, hybrid or on-site work (in Wrocław)

Porozmawiajmy! Let's talk

Zostaw swój numer, Ania z działu People oddzwoni i wszystko opowie. Leave your number - Ania will call you back today and tell you everything!

Twoje zadania Your responsibilities

 • Analiza wymagań biznesowych
 • Aktywny udział w refinementach zespołowych
 • Projektowanie i pisanie czystego i skalowalnego kodu aplikacji
 • Naprawianie zgłaszanych błędów
 • Dzielenie się wiedzą i regularny udział w code review
 • Ścisła współpraca z Front-end Developerami i Testerami
 • Analysing business requirements
 • Active participation in team refinements
 • Designing and writing clean and scalable application code
 • Fixing reported bugs
 • Knowledge sharing and regular code review
 • Close cooperation with Front-end Developers and Testers

Oczekujemy
od ciebie
Our requirements

 • Min. 3 lat pracy w Javie
 • Min. 1 roku doświadczenia w wykorzystaniu Javy 8+
 • Podstawowej znajomości SQL
 • Umiejętności pracy w zespole, otwartej i efektywnej komunikacji
 • Chęci rozwoju i dzielenia się zdobywaną wiedzą
 • Chęci poszukiwania optymalnych rozwiązań i dyskusji z resztą zespołu
 • Proaktywnego i samodzielnego działania
 • Komunikatywnej znajomości języka polskiego
 • You have min. 3-year experience in Java
 • You have min. 1-year experience using Java 8+
 • You have at least basic SQL knowledge
 • You can work in a team, you communicate openly and effectively
 • You are eager to learn and share gained knowledge
 • You enjoy finding optimal solutions and are ready to discuss them with the team
 • You act proactively and can work autonomously
 • Fluent written and spoken Polish

Tak pracujemy nad projektem: How we work:

 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Hibernate
 • #PostgreSQL
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
 • #Java 16
 • #Spring Boot
 • #Hibernate
 • #PostgreSQL
 • #Clean code
 • #Code review
 • #Unit tests
image image

Co oferujemy What we offer

image

Prywatna opieka medyczna

Obejmiemy cię ubezpieczeniem Medicover zaraz po pomyślnym przejściu okresu próbnego.

image

Budżet szkoleniowy

Chcesz nauczyć się nowej technologii lub podciągnąć umiejętności językowe? Załatwione.

image

Sprzęt firmowy

Windows, Linux czy Mac? Ty podejmujesz decyzję,
a my zamawiamy.

image

Firmowa biblioteczka

Korzystaj z ponad 100 książek w naszej biblioteczce lub złóż zamówienie na kolejne pozycje.

image

Siłownia in-house

Korzystaj z naszej biurowej siłowni by odpocząć od pracy przed komputerem lub zaplanuj trening z bliską osobą w trakcie weekendu.

image

Czas na odpoczynek

Możesz wykorzystać do 26 dni w ciągu roku na należny odpoczynek.

image

Przytulne biuro

Ceglane ściany, drewniane belki, betonowa podłoga zapewniają wyjątkowy loftowy klimat.

image

Partnerska relacja z liderem

Cenimy sobie samodzielność i odpowiedzialność, zapewniamy potrzebne wsparcie i mentoring.

image

Elastyczne godziny pracy

Dostosowujesz godziny pracy do swoich potrzeb. Prosimy cię o dostępność w przedziale 10-15, a reszta zależy od ciebie.

image

Udział w rozwoju produktu

Proponuj swoje pomysły, podpieraj je merytoryczną argumentacją, bierz udział w negocjacjach i obserwuj jak stają się rzeczywistością.

image

Private healthcare

You’ll be able to use Medicover care as soon as you pass the trial period.

image

Training budget

Want to learn a new technology or brush up your language skills? You got it.

image

Company equipment

Windows or Mac? You choose, we buy.

image

Company library

Browse through 100+ books in our library or place an order for one that isn’t there yet.

image

In-house gym

Use our office gym – even on the weekends.

image

Time to recharge

You can use up to 26 days to rest and recharge throughout the year.

image

Cozy office

Brick walls, wooden beams and concrete floor give our office an industrial loft vibe.

image

Partner relation with your team leader

We value independence and reliability. We’ll provide the support and mentorship that you need.

image

Flexible working hours

You adjust the working hours to your needs. We ask you to be available between 10 a.m. – 3 p.m. and the rest is up to you.

image

Participation in product development

Propose your ideas, back them up with substantive arguments, take part in negotations and watch your ideas become a reality.

Pokaż więcej Show more

Etapy rekrutacji Recruitment steps

0

Przegląd aplikacji Application review

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią zwrotną w ciągu kilku dni od Twojej aplikacji. We will get back to you within a couple of days from your application.

1

Spotkanie zapoznawcze First meeting

Pierwsze spotkanie jest zapoznawcze, będziemy chcieli poznać dokładniej Twoje doświadczenie i oczekiwania. Our first meeting will be introductory, we'll be mostly asking about your experience and expectations.

2

Rozmowa techniczna i live coding Technical meetng and live coding

W trakcie drugiego spotkania pojawią się pytania dotyczące Javy, analiza kodu źródłowego i sesja live coding. During the second meeting we'll ask you Java-themed questions, ask you to analyze source code and take part in live coding.

3

Złożenie oferty An offer

My już jesteśmy pewni, teraz decyzja jest tylko po Twojej stronie. We're sure to invite you now, the decision is all yours at this point.

4

Dołączasz do zespołu You join the team

Witaj w zespole, szykuj się na wdrożenie! Welcome to the team, get ready for the onboarding!

AplikujApply

*Nie wymagamy CV!*CV not required!